Fermi Energia alustab koostööd Rolls-Royce’iga

Rolls-Royce ja Fermi Energia allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, et uurida Suurbritannias arendatava väikereaktori kasutuselevõtu potentsiaali Eestis.
Uuring hõlmab kõiki kasutuselevõtu aspekte, sealhulgas võrgu sobivust, reaktori jahutamist, avariiplaneerimistsoonide määramist, inimressursside planeerimist, litsentseerimise teostatavust, jaama ökonoomikat ja tarneahelat.

Rolls-Royce juhib Suurbritannias väikest moodulreaktorit arendavat konsortsiumi UKSMR. Standardiseeritud, tehases toodetavate komponentidega reaktori rajamise kulud on oluliselt väiksemad kui seni ehitatud suurte tuumajaamade puhul, samuti aitab lühike ehitusaeg vähendada tööde venimise riski ja nendega seonduvaid kulusid.

UKSMR konsortsium kavatseb koos Ühendkuningriigi valitsuse ja väliste partneritega rajada kümne aasta jooksul mitmeid 440 megavatise elektrivõimsusega reaktoritel põhinevaid tuumajaamu, et aidata maailma riikidel saavutada Pariisi kliimaleppega võetud süsinikuneutraalsuse kohustusi.

Konsortsiumi liikmeteks on tuumajaamade insener- ja konstrueerimisettevõtted, samuti erinevad tuumajaamaga kaasneva taristu ekspertiisi omavad ettevõtted, nagu Assystem (inseneribüroo), Atkins (inseneri- ja projektijuhtimise konsultant), BAM Nuttall (Euroopa suuremaid ehitusettevõtteid), Jacobs (rahvusvaheline tehniliste teenuste ettevõte), Laing O’Rourke (inseneriettevõte), National Nuclear Laboratory (UK riiklik tuumateenuste ettevõte), Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre (UK riiklik tuumaarenduskeskus), Rolls-Royce ja TWI (UK arendus- ja tehnoloogiaorganisatsioon).

UKSMR konsortsiumi tegevjuht Tom Samsoni sõnul on tuumaenergia kliimamuutuste, majanduse taastamise ja energiajulgeoleku tagamise juures kesksel kohal. “Tuumaenergia peab olema usaldusväärne, tasukohane ja investeerimist soodustav. Viis, kuidas me komponente toodame ja tuumajaama rajame, teeb selle hinnatasemelt konkurentsivõimeliseks avamere tuuleparkidega. See ergutab ka tööturgu ja majanduskasvu ning on sobilik nii võrguelektri kui muude alternatiivsete madala süsinikusisaldusega kütuste tootmiseks. Tuumaenergia on parim valik süsinikdioksiidi heitme vähendamiseks kogu maailmas,” sõnas Samson.

“See on veenev plaan, millel on kindel roll Eesti madala süsinikuheitmega energiatootmise tulevikus. Meil on hea meel teha koostööd Fermi Energiaga, et leida viise, kuidas see võimalikult kiiresti teoks teha,” lisas Rolls-Royce konsortsiumi tegevjuht.

Fermi Eneriga vaatleb ja võrdleb usutava tehnilise, finantsilise ja poliitilise pühendumusega väikeste moodulreaktorite arendusprojekte, mis rajaksid esimese omataolise reaktoriga jaama USA-s, Kanadas või Suurbritannias käesoleval kümnendil.

“Rolls-Royce SMR on tänu Suurbritannia valitsuse tõsisele poliitilisele pühendumusele tuumaenergiale ja kliimaneutraalsuse eesmärkide tõsiselt võtmisele kindlasti vääriline reaktorikandidaat, mille väljatöötamiseks on ka sobilikus mahus riiklik rahastus. Eesti ja Suurbritannia on sõpradena teinud juba sada aastat koostööd, mis 21. sajandil võiks jätkuda tuumanergia vallas. Fermi Energia arvestab Rolls-Royce väikereaktoriga ühe tehnilise võimalusena riigi eriplaneeringu algatamise taotluses, tuvastamaks ametlikult selle tehnoloogia detailsed keskkonnamõjud ja sobivus võimalikes asukohtades.” kinnitas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.

Lisaks Rolls Royce väikesele moodulreaktorile hindab Fermi Energia veel mitmete reaktoriarendajate pakutavaid tehnoloogiaid, näiteks GE Hitachi BWRX-300, Moltex Energy SSR-W300, NuScale, Terrestrial IMSR-400 ja Ultra Safe Nuclear Company. Lõplik tehnoloogiavalik tehakse mitte varem kui esimene omataoline reaktoritüüp on USA-s, Kanadas või Suurbritannias läbinud loamenetluse, seal valmis ehitatud ja oma toimivust ja sobivust praktikas tõendanud.

Scroll to Top