Fermi Energia annab välja kaks stipendiumi aastas toetamaks Eesti tudengite välisõpinguid tuumaenergeetika vallas. Stipendiumiga toetatakse välisõpinguid magistrantuuris kahe akadeemilise õppeaasta ulatuses. 

Tuumaenergeetika ja tuumatehnoloogia on väga huvitav ning rahvusvaheline valdkond, mille lõpetanutel avanevad väga laialdased võimalused töötada üle maailma ning loodetavasti tulevikus ka Eestis.

Fermi Energia soovitab järgmiseid magistriprogramme:

Soovitame tutvuda ka teiste tuumaenergia magistriprogrammidega European Nuclear Society lehel.

Üldtingimused:

  • Stipendium antakse maksimaalselt kaheks akadeemiliseks aastaks (2 x 10 kuud), 1000€ kuus.
  • Stipendiumi saaja peab õpingute järgselt töötama 3 aastat Fermi Energias eeldusel, et Fermi Enegia pakub erialast tööd.
  • Kandideerimise tähtaeg: 30.6.2024.
  • Kandideerimiseks tuleb täita taotlusvorm, kuhu lisada ka motivatsioonikiri ning soovituskiri.

Taotleja peab esitama järgmised dokumendid:

  1. Taotlusvorm, mis sisaldab lisaks üldinfole motivatsioonikirja (maht 300-600 sõna),
  2. Vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri kraaditöö juhendajalt või oluliselt õppejõult,
  3. Kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise kohta, mille annab välja kõrgkool,
  4. Väliskõrgkooli/teadusasutuse kinnitus üliõpilase vastuvõtmise kohta taotluses näidatud perioodil