Kust tulevad spetsialistid, keda on Eesti esimesse tuumajaama tööle vaja?

 • Kahe energiaplokiga tuumaelektrijaamas luuakse umbes 200 kõrgepalgalist töökohta.
 • 80 protsenti töötajatest peavad olema tüüpilised energeetikavaldkonna insenerid.
 • Tuumajaama töötajate keskmine palk võiks olla 2023. aasta seisuga umbes 4000 eurot.

Ülevaate vajalikest kompetentsidest:

BWRX-300 väikereaktoriga tuumajaam
BWRX-300 väikereaktoriga tuumajaam

Tuumaenergia kasutuselevõtuks vajaliku tööjõu teekaardi nii arendajale, kui Eesti riigile on teinud Soome riiklik energiaettevõte Fortum. (Link)

Uuringu tulemuste põhjal selgus, et kahe reaktoriga väikeses tuumajaamas, mida kavandatakse Eestisse, saab tööd umbes 200 inimest, kellest 20% oleks tuumaenergeetika kogemusega spetsialistid. Enamus töötajatest, 80%, oleks hea kvalifikatsiooniga tüüpilised energeetikavaldkonna insenerid nagu elektrikud, soojustehnikud, torulukksepad ja mehaanikud, kes saavad tuumajaama eripäradest tulenevate nõuetega arvestamiseks vastava täiendkoolituse.

Töötajate keskmine palk võiks olla 2023. aasta seisuga umbes 4000 eurot.

Töötajate profiil:
Tehnilised spetsialistid 80%
Tuumaala spetsialistid 20%

Milliseid töökohti tuumajaam pakub?

Tehnilised spetsialistid

Tuumatööstuse töötajad, laHague, Prantsusmaa Orano
Tuumajaama tehnoloogia ja koolituskeskus, Rootsi SKB

Peamised töökohad, mis pakuvad Eesti potentsiaalsele tuumatööstusele vajalikke oskusi on järgmised:

 • elektrikud;
 • elektriinsenerid;
 • keemikud;
 • keemiainsenerid;
 • mehaanikainsenerid;
 • ehitusinsenerid;
 • ohutus- ja keskkonnaspetsialistid.

Lisaks on tuumajaamade ja toetava taristu jaoks vaja tavapäraseid üldehitusoskustega inimesi:

 • puuseppasid;
 • müürseppasid;
 • torumonteerijaid;
 • plekkseppasid;
 • rasketehnika operaatoreid;
 • keevitajaid.

Allikas: Riiklik spetsialistide koolitamise strateegia (Link)

Märkimisväärne osa inimestest, keda on väikesesse tuumajaama tööle vaja, on samade elukutsete esindajad, mis Eestis praegugi tegutsevates elektrijaamades.

Kuna suur osa tuumajaamast vajab sama personali, mis on juba olemas põlevkivi soojuselektrijaamades, siis koolitatakse need välja põlevkivisektoriga sarnase süsteemi alusel: piisab kutseharidusest ja peab olema valmis ingliskeelseks väljaõppeks Soomes või Rootsis.

Põlevkivisektori tuumikettevõtetes töötas 2019. a lõpus ligikaudu 5800 inimest. Allikas: praxis.ee

Vaata videot, kuidas näeb seestpoolt välja kaasaegne tuumajaam

Kvalifitseeritud ja kogenud tuumapädevusega personal

Keemik Laura Lammela, Olkiluoto 3 tuumaelektrijaam

Eesti tuumaenergiaprogrammi algusaastate personalistrateegia oluline osa on välisekspertide värbamine reguleeriva asutuse ja käitaja nende ametikohtade täitmiseks, kus on vaja märkimisväärseid kogemusi, teadmisi ja oskusi tuumaenergia valdkonnas.

Nii reguleeriva asutuse kui ka käitaja puhul tuleks prioriteediks seada üldjuhtkond, funktsionaalsete valkdondade juhid ning juhtkoolitajad, kes juhivad ja juhendavad vähem kogenud töötajaid.

Kogenud tuumapädevusega personal:

 • üldjuhtkond;
 • funktsionaalsete valdkondade juhid;
 • käitamisvaldkonna koolituspersonal ja instruktorid;
 • käitamisvaldkonna juhendajad ja juhtpersonal;
 • iga protsessi ja programmi juhteksperdid;
 • jaama käitamise ja keemiavaldkonna töötajad.
Olkiluoto 3 tuumajaama kontrollruum

Reaktorikäitajad ehk tuumajaama operaatorid peavad tavaliselt läbima vähemalt kaheaastase klassiruumiõppe ning simulaatoril ja töökohal toimuva väljaõppe, enne kui nad saavad loa töötada jaama operaatorina.

Selliste oskustega inimesi Eestis praegu vajalikul hulgal ei ole. Kui aga vastavate koolitustega kohe alustada, st. luua vajalik koolitusprogramm ja rajatised koos juurdepääsuga simulaatorile, võib vajalik personal olla valmis ajaks, kui seda vajatakse tuumaelektrijaama kasutuselevõtuks ja käivitamiseks. 

Tulevase Eesti tuumajaama töötajaid on kavas koolitada reaktori projekteerija sertifitseeritud täiendõppekeskuses (näiteks Rootsis). Samuti ehitatakse Eestis väljaõppesimulaator (juhtimisruumi koopia), kus töötajad treenivad pidevalt oma tegevust tava- ja hädaolukordades.

Fermi Energia toetab tudengite õppimist tuumaenergeetika vallas

Tuumajaam vajab ca 30 tuumaenergia või tuumafüüsika eriala kõrgharidusega töötajat, kelle järkjärguline koolitamine juba edukalt käib.

Fermi Energia annab välja kaks stipendiumi aastas toetamaks Eesti tudengite välisõpinguid tuumaenergeetika vallas. Stipendiumiga toetatakse välisõpinguid magistrantuuris kahe akadeemilise õppeaasta ulatuses.
Lisainfo: fermi.ee/stipendium/

Rainer Kelk | Fermi Energia 1. aasta stipendiaat

Rainer Kelk, kes sai magistrikraadi tuumatehnoloogia teaduskonnas Lausanne’i Föderaalse Tehnoloogiainstituudi (EPFL) ja Zürichi Tehnikakõrgkooli (ETHZ) ühendprogrammi raames, läbis suvel praktika ettevõttes Nagra. See ettevõte tegeleb radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise analüüsi ja planeerimisega Šveitsis. Pärast kooli lõpetamist kavatseb ta naasta Eestisse ja alustada tööd Eesti tulevase tuumajaama projektiga.

Mihkel Aavik | Fermi Energia 1. aasta stipendiaat

Lõpetas Euroopa tuumaenergeetika magistriprogrammi (European Master’s in Nuclear Energy) ja asus tööle ettevõttes Edvance, mis kuulub Prantsuse tuumajaamade operaatori EDF kontserni. Ta tegeleb EPR1200 reaktori elektrisüsteemide projekteerimisega./ 

Ayrton Hüüs | Fermi Energia 2. aasta stipendiaat

Õpib Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi (KTH) tuumaenergeetika teaduskonnas. Ayrton Hüüsil on juba insener-mehaaniku töökogemus. Ta kavatseb läbida praktika Kanada ettevõttes WSP insenerina ja uurida väikereaktorite kasutamist laevade mootorisüsteemides.

Elise Poom | Fermi Energia 3. aasta stipendiaat

Õpib Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi (KTH) tuumaenergeetika teaduskonnas. Läbis praktika tuumaenergia töörühmas ja uuris ka tuumajäätmete haldamise teemat Itaalias.

Hendrik Vija | Fermi Energia 3. aasta stipendiaat

Lõpetanud kiitusega (cum laude) Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna. Praegu õpib Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi (KTH) tuumaenergeetika teaduskonnas.

Tuumaenergeetika alane haridus Eesti ülikoolides​

Praegu on TalTechis ja Tartu ülikoolis mõned tuumaenergiat käsitlevad kursused.

Fermi Energia kompetentsid

Eestile väikest tuumajaama projekti arendava ettevõtte Fermi Energia asutajatel ja töötajatel on tuumaenergeetika valdkonnas nii doktori- kui magistrikraade ja ulatuslik töökogemuste pagas nii Soome kui Rootsi tuumajaamadest, CERNist, energiaettevõtetest ja teadusasutustest Eestis ja kaugemal.

Marti Jeltsov

Fermi Energia asutaja, juhatuse liige ja tehnoloogiajuht

Haridus: Doktorikraad (PhD) tuumaenergeetikas Rootsi Kuninglikust Tehnoloogiainstituudist (KTH).

Kogemus: Vattenfalli energiaturgude ekspert. KBFI tuumatehnoloogia töörühma juht. 
Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liige.

Albert Rice

Fermi Energia tuumainsener

Haridus: Tuumaenergia Kool - USA Mereväe Tuumaenergia Koolituskeskus (NNPTC), B.S. Tuumaenergeetika Tehnoloogia

Kogemus: USA merevägi, tuumaallveelaeva personali instruktor ja juhtiv insenerilabori tehnik.

Henri Ormus

Fermi Energia asutaja ja juhatuse liige

Haridus: Magister (M.Sc.) tuumatehnikas, kraad Rootsi Kuninglikust Tehnoloogiainstituudist (KTH). Taltechi teine ​​magistrikraad elektrotehnika erialal.

Kogemus: Töötanud USA-s Westinghouse’is. Vastutab väikeste moodulreaktorite tõenäosuslike riskide hindamise eest. Ta töötas insenerina Soome tuumaelektrijaamu ehitavas Soome ettevõttes Fennovoima.

Andrei Goronovski

Fermi Energia tuumainsener

Haridus: Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant. Tal on magistrikraad tuumaenergeetikas, Rootsi Kuninglikust Tehnoloogiainstituudist (KTH).

Kogemus: Reaktori ohutuse ja termomehaanilise analüüsi teadur Rootsi Kuninglikust Tehnoloogiainstituudis (KTH). Mehaanikainsener ABB-s.

Merja Pukari

Fermi Energia asutaja ja kütusetsükli juht

Haridus: Doktorikraad (PhD) reaktorifüüsikas.

Kogemus: Rootsi Tuumatehnoloogia Keskuse direktor, Vattenfalli tuumajaamade järelevalve.

Rainer Kelk

Fermi Energia tuumainsener

Haridus: Magister (M.Sc.) tuumatehnikas, kraad Lausanne’i föderaalse polütehnilise kooli ja ETH Zürichi (ETHZ) ühisprogrammi raames.

Kogemus:
Läbis praktika ettevõttes Nagra. See ettevõte tegeleb radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise analüüsi ja planeerimisega Šveitsis.

Kaspar Kööp

Fermi Energia asutaja ja ohutusvaldkonna juht

Haridus: Doktorikraad (PhD) tuumaenergeetikas.

Kogemus: Töötanud Rootsi firma Furhat Robotics peainsenerina.

Albert Kopjev

Fermi Energia ehitusinsener

Haridus: Magister (M.Sc.) ehitusinseneri erialal, TalTech.

Kogemus: Töötanud vastutava meistrina Soome tuumaelektrijaamade ehitusobjektidel.

Uuri ka nende teemade kohta lähemalt:

Kui soovid esitada täiendavaid küsimusi antud või mõne muu teema kohta, saad seda teha siin:​