FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL
FERMIONI* SUVEKOOL

Registreeru juba täna!

2023. aasta suvel toimub järjekordne Femrioni suvekool! Täpse aja ja koha anname teada märtis-aprillis.

Tuumaenergia on puhas, ökonoomne ja võimas, kuid sellega kaasnevad ka riskid. Fossiilkütustest loobudes ei jää maailmal muud üle, kui neid riske tundma õppida, et tagada elektri tootmine ka siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista.

Fermioni suvekooli eesmärk on anda osalejale baasteadmisi tuumaenergiast ja näidata, milliseks kujuneb selle teadus- ja majandusharu tulevik järgmise 2-20 aasta jooksul. Nende teadmistega saab edukalt murda müüte ja mõista paremini üht keerukamat ja vaieldavamat teemat nii Eestis kui kogu maailmas. 

Fermioni suvekool on mõeldud ennekõike gümnaasiumiõpilastele ja värsketele vilistlastele. Valitud õppesuund või huviala ei pea seejuures olema tingimata seotud tuumaenergiaga, kuid huvi energia, kliimamuutuste või füüsika vastu on kindlasti kasuks. Tuumaenergia seondub paljude erialadega – geoloogia, keskkonnakaitse, majandus, psühholoogia, kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted, julgeolek jne. Sellest lähtuvalt oleme kujundanud ka ettekannete, mängude ja praktiliste ülesannete kogumiku nii, et kaasamõtlemisrõõmu oleks igaühel, sõltumata sellest, kas tuumaenergia tundub pigem hirmutava või põnevana. Suvekooli läbinu saab tuumaenergiast teadmised, mida ei paku ükski füüsikaõpik ega veebiloeng.

MIDA UURIME?

Eestisse väikest moodulreaktorit kavandav Fermi Energia kutsub kokku tuumaenergeetika huvilised ja -eksperdid, et koos uurida tuumaenergiat nii võimaluste kui ohtude poolelt, näidata, kuidas töötab tuumareaktor, ning jagada kogemusi reaalselt kaasaegses tuumajaamas töötamisest. 

Kindlasti räägime palju ka uutest tehnoloogiatest ja loomulikult Eestisse planeeritavast VMR-tuumajaamast!

Ettekanded ja arutelud on eesti keeles, välja arvatud mõnede väliskülaliste puhul.

SUVEKOOLIS RÄÄGIME:

 • Uue aja energeetikast
 • Tuumaajaloost
 • Tuumareaktoritest, kuidas need töötavad ja mis erinevused neil on
 • Tuumkütuse tootmisest, kasutamisest ja sellest, mis saab edasi
 • Kiirgusest
 • Ohutuskultuurist ja järelevalvest
 • Tuumareaktori simulaatoritest
 • Elektrist ja vesinikust
 • Õnnetustest ja nende ära hoidmise viisidest
 • Inimestest tuumajaamas ja selle ümber
 • Väikestest moodulreaktoritest ja sellest, miks need on tulevik
 • Ja veel mõnest olulisest asjast

KES KORRALDAVAD?

2020. aastal alguse saanud esimesi suve- ja sügiskoole korraldasid Eesti oma tuumafüüsikud, energiaeksperdid ja teised tuumaenergia valdkonnaga tihedalt seotud teadlased, kellest paljud on seotud Eestisse nüüdisaegset uue põlvkonna väikest moodulreaktorit plaaniva Fermi Energiaga. Meie suvekooli esinejad on oma ala tipud maailmas ja loomulikult ka Eestis, samuti aitavad üritust ellu viia eelmiste aastate üritustel osalenud noored, kellest mitmed ühinesd MTÜ Eesti Tuumanoored alla.

MIS MAKSAB?

Suvekoolis osalemise tasu kohta on info tulekul. 

KANDIDEERI SIINSAMAS ENNE JUULIT:

* FERMION

Esimese tuumareaktori looja Enrico Fermi järgi on nimetatud suur hulk füüsikalisi avastusi, nähtusi, auhindu, ettevõtteid, laboreid jne. Fermioni nime kannavad ka elementaarosakesed, millest koosneb kogu Universum. Fermionid on osakesed, mis alluvad Fermi-Diraci statistikale. Fermionide jaoks kehtib Pauli keeluprintsiip. Viimane tuleneb asjaolust, et nende olekuvektor on asümmeetriline – see muudab kahe osakese vahetamisel märki, mistõttu ei saa kaks identset osakest olla samaaegselt ühes kvantolekus. Wikipedia

Scroll to Top