Tuumaenergia on juhitav elektrienergia allikas

  • Eestisse plaanitava väikese tuumajaama tehnoloogia on juhitav.
  • Eesti-sisene juhitav elektritootmisvõimekus tagab varustuskindluse ja hoiab võrgusagedust.
  • Eestil on vaja juhitavaid elektritootmisvõimsusi vähemalt 1000 MW ulatuses.

Eestisse plaanitava väikereaktori võimsust saab juhtida

BWRX-300 väikereaktoriga tuumajaam

BWRX-300 väikereaktoriga tuumajaam.

Elektrivõrgus tuleb tagada tootmise ja taerbimise tasakaal, et võrgusagedus säiliks. Ehkki tuumajaamad ei ole kõige kiiremini reguleeritav energiatootmise liik, on need tavaliselt siiski juhtivad ning tagavad võrgustabiilsust ka muutliku tarbimise korral. Eestisse plaanitava BWRX-300 väikereaktori võimsust saab reguleerida vastavalt päevasisesele tarbimisele, kui selleks on põhjust.

50-100% igapäevaselt
0,5% minutis

Source: aris.iaea.org

Lisateavet BWRX-300 reaktori kohta leiate siit ja Eesti tuumajaama rajamise protsessi kirjeldust saab leida siit.

Kas teadsid, et...

Energeetikas jaotatakse tootmisallikad laias plaanis kaheks:

  1. Energiaallikad, mis sõltuvad ilmast ega allu juhtimisele ning mida on vaja täiendada juhitava tootmise ja salvestusvõimega. Näiteks päike ja tuul, millest üks ei paista ja teine ei puhu kooskõlas Eesti inimeste tarbimisrütmidega.
  2. Energiaallikad, mis on juhitavad ning rahuldavad meie vajadusi pimedal ja tuulevaiksel ajal ja hoiavad elektri võrgusageduse. Näiteks fossiilkütused, biomassi põletamine ja tuumaenergia. Eesti elektrivarustuse reguleerimise poliitika kohaselt on riigis vajalik juhitav elektrivõimsus 1000 MW.

Prantsusmaa juhib isegi oma suurte tuumajaamade väljundvõimsust igapäevaselt vastavalt tarbimisele

Aur tõuseb Civaux’ tuumajaama jahutustornist, Prantsusmaal.

Prantslased juhivad tuumajaamade väljundvõimsust vastavalt oma tarbimisele.

Prantsuse energiaettevõte EDF vastutab kõigi Prantsusmaa tuumaelektrijaamade eest ja on viimase 30 aasta jooksul muutnud oma reaktorid paindlikumaks, eesmärgiga neil paremini kohaneda koormuse kõikumiste ning töötada koos taastuvenergiaallikatega.

Prantsuse tuumaelektrijaamad peavad olema paindlikud, kuna nad annavad suure osa (75%) Prantsusmaal toodetud elektrist.

EDF kogemus näitab, et peale mõningate väikeste mõjude teisejärgulisele süsteemile (vee- ja aurutsükkel), ei avalda paindlikkus suurt mõju käitamisele ja tuumaohutusele.

Source: edf.hal.science

Asjatundjad ütlevad:

Uuri ka nende teemade kohta lähemalt:

Kui soovid esitada täiendavaid küsimusi antud või mõne muu teema kohta, saad seda teha siin:​