Uuring: väikese moodulreaktori kasutamise kaalumist toetab 58% elanikkonnast

Väikese moodulreaktori kasutamise kaalumist toetab 58% elanikkonnast

Kantar Emori värske küsitluse tulemused näitavad, et väikese moodulreaktori kasutamise kaalumist Eesti elektrivarustuse tagamiseks toetab või pigem toetab 58% küsitletutest. Eelmise, veebruaris läbi viidud küsitluse tulemused näitasid sama tulemust.

„Toetus Eestis tuumaenergia arendamise uurimiseks on püsivalt kõrge ning näitab, et Eesti elanikud peavad oluliseks süsinikuneutraalse elektrienergia tootmist iga ilmaga. Hea on näha, et mõned inimesed siiski teavad näiteks seda, et tuumaenergial puuduvad kliimasoojenemist põhjustavad CO2-heitmed,“ kommenteeris uuringu tulemusi Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.

Mõnevõrra on muutunud tugevate ja pehmemate arvamuste jaotus – kui veebruaris oli kindlaid toetajaid 27% ja pigem toetajaid 31%, siis septembris vastavalt 25% ja 33%. Samasugune muutus on toimunud ka mittepooldajate osas – veebruaris oli tugevaid vastaseid 14% ja „pigem ei“ vastanuid 16% ning septembris liikus arvamus ebakindlamate arvamuste poole – selge „ei“ andis 13% ja „pigem ei“ 17% vastanuist.

Samas pooldas 45% vastanuist uue põlvkonna väikese tuumajaama arendamist põlevkivielektri tootmise vähendamise valguses, edestades nii maagaasi (17%), hakkepuitu (13%) kui põlevkivielektrit õli tootmise kõrvalt (13%). Tuule- ja päikeseenergia arendamist varustuskindluse tagamiseks pidas vajalikuks vastavalt 65% ja 64%.

Selgelt eristus toetus soolises lõikes – kui naiste toetus uue põlvkonna väikesele tuumajaamale varustuskindluse tagamiseks oli 28%, eelistades kõige tugevamalt hoopis päikeseenergiat (65%), siis mehed pidasid tuumajaama (64%) isegi vajalikumaks kui päikeseenergiat (63%).

Seekordses küsimuses said inimesed hinnata ka enda teadlikkust erinevate elektritootmise viiside kohta – 6% (12% meestest ja 1% naistest) pidas end „väga teadlikuks“, 36% (53% meestest ja 21% naistest) „pigem teadlikuks“, 46% (30% meestest ja 60% naistest) „pigem mitteteadlikuks“ ning 12% (5% meestest ja 18% naistest) „üldse mitteteadlikuks“.

End „väga teadlikuks“ ja „pigem teadlikuks“ määratlenud vastajatelt küsiti ka erinevate elektrienergia tootmisviiside CO2 heitme suuruse ja ohutuse kohta. Näiteks CO2 heitmete osas juba mõnevõrra teatakse, et tuumajaamadest neid ei tule, või peetakse heitmeid vähemalt väiksemaks kui näiteks maagaasi puhul.

„Tuumaenergia kohta käivad müüdid on visad kaduma,“ sõnas Kalev Kallemets. „Tegelikkuses on tuumaenergia kõigist elektri toomise viisidest üks puhtamaid, olles samal tasemel taastuvenergiaga – seda ka ohutuse osas. Oleme võtnud eesmärgiks jõuda igasse Eestimaa kooli tuumaenergia müüte murdma – faktipõhiselt ja teaduslikult,“ selgitas Kallemets.

Scroll to Top