Fermi Energia ja Vattenfall laiendavad koostööd väikese moodulreaktori rajamiseks

Eestisse väikese moodulreaktori rajamise teostatavusuuringus osalenud Rootsi energiaettevõte Vattenfall sõlmis möödunud nädala lõpus kokkuleppe koostöö tihendamiseks Fermi Energiaga.

“Oleme märganud kasvavat huvi just väikeste moodulreaktorite vastu. Meie koostöö Fermi Energiaga on suunatud sellele, et toetada ettevõtte eesmärki rajada Eestisse Euroopa esimene väike moodulreaktor. Nüüd süvendame uuringuid konkreetsetes valdkondades ja teeme koostööd kuni hetkeni, mil esitatakse ettepanek Eesti parlamendile põhimõttelise otsuse vastu võtmiseks väikese moodulreaktori rajamiseks. Koostöö Fermi Energiaga annab Vattenfallile oskustevaet valdkonnas, mida ettevõttesiseselt arendame,” ütles Vattenfalli energiatootmise asepresident Torbjörn Wahlborg.

Koostöö eesmärk on täpsemalt hinnata väikeste moodulreaktorite tehnoloogilist küpsust ja nende tehnoloogiate sobivust Eestis kasutusele võtmiseks. Lisaks Vattenfallile osalevad uuringutes ka teised Euroopa energiaettevõtted, kes panustavad oma valdkonna teadmistega.

“Meil on rõõm teha koostööd Euroopa ühe juhtiva tuumaenergia ettevõttega, mis on võtnud eesmärgi süsinikuheitmest vabanemiseks ühe põlvkonna jooksul. Ohutumad, lihtsamad, soodsamad ja väiksemad tehnoloogiad muudavad tuumaenergia ka Eestile kättesaadavaks ja mõistlikuks lahenduseks elektri varustuskindluse tagamisel. Seda on mõistetud ka valitsuse tasandil, mis on võtnud vastu otsuse moodustada tuumaenergia töörühm. Tegemist on keeruka valdkonnaga, kuid keerukas on ka eesmärk jõuda päriselt süsinikuneutraalsuseni Põhjamaades kõigis eluvaldkondades,” sõnas Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.

Kuigi Eesti on täitnud oma ametliku kohustuse vähendada CO2- heitme taset nõutud määral, on Eesti jätkuvalt kõige saastavama elektritootmisega riik Euroopas. Samas on Rootsi CO2-heitmed maailma ühed väiksemad ning sealne elekter praktiliselt fossiilkütuste vaba tänu hüdro- ja tuumaenergiale, samuti bio- ja tuuleenergiale.

“Vattenfall jagab Fermi Energiaga oma oskusteavet tuumaelektrijaamade rajamisel, täpsemalt projektide rahastamise ja tasuvusuuringute, samuti personali- koolitus-  ja opereerimisvaldkonnas ning tarneahelate loomisel,” lisas Vattenfalli elektrijaamade arendusjuht Mats Ladeborn.

“Tuumaenergia on väga madala CO2-heitmega ja aitab vähendada sõltuvust fossiilkütustest Euroopas. Väikeste moodulreaktorite tulek turule pakub tuumaenergia kasutamiseks uusi võimalusi ja Vattenfalli jaoks on loomulik, et käime kaasas nende valdkondade arenguga, mida me ka ise energiatootmises kasutame. Eesti energiatööstuse üleminekul puhtale tootmisele oleks märkimisväärne positiivne mõju kogu Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisele,” lisas Mats Ladeborn.

Lisaks sõlmis Fermi Energia möödunud nädala esmaspäeval sarnase koostööleppe Soome riikliku energeetikaaettevõtte Fortum Oyj-ga.

Vattenfall AB on Rootsi riigile kuuluv, Euroopa suuruselt viies elektrienergia tootja, kus töötab umbes 20 000 inimest ning mille põhiturud on Rootsi, Saksamaa, Holland, Taani ja Ühendkuningriik.

Fermi Energia on Eesti tuumaenergia ekspertide ja ettevõtjate loodud ettevõte, mis arendab võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

1 thought on “Fermi Energia ja Vattenfall laiendavad koostööd väikese moodulreaktori rajamiseks”

  1. Pingback: SMR: El sinuoso avance de la nuclear en Europa - EU Green Deal News

Comments are closed.

Scroll to Top