Toetus tuumajaama kaalumiseks püsib kõrge

Kantar Emori poolt jaanuaris korraldatud küsitlusest selgub, et väikese moodulreaktori kaalumist Eesti elektrienergia varustuskindluse tagamiseks toetab või pigem toetab 54% küsitletuist ning vastu või pigem vastu on 28%.

Võrreldes 2020. aasta septembris korraldatud küsitlusega on vähenes pisut nii toetajate kui vastaste osakaal, vastavalt 4 ja 2 protsendipunkti võrra, ning kasvas nende osakaal, kellel selget seisukohta polnud.

Küsitluse tellinud Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets sõnas, et väikesed muutused lühikeses ajaraamis on ootuspärased. “Meie jaoks tähendab seisukohata arvestatav osakaal seda, et peame veelgi rohkem selgitama, mis on väikereaktor ning milliseid ja miks me neist Eestile sobilikeks peame. Tuumaenergiaga on seotud palju müüte, mida tulebki ekspertide poolt selgitada. Neist inimestele tundlikeim on kasutatud kütuse hoiustamise küsimus, millele lahenduse pakkumiseks oleme 2020. aastal palju tööd teinud ning mida lähinädalail tutvustame,” selgitas Kallemets.

Kantar Emori uuringust ilmnes ka, et väikese moodulreaktori arendamine (38%) on vastajate hinnagul päikse- (60%) ja tuuleenergia (57%)  järel soosituim viis elektri tootmiseks pärast põlevkivielektrist loobumist. Vähem soositakse nii maagaasi (15%), põlevkivielektri tootmist õlitootmise kõrvalt (13%) kui ka hakkepuidu kasutust (10%).

Tuumaenergia kasutuse suurima plussina näevad vastajad elektrienergia varustuskindluse tagamist iga ilmaga (50%), aga ka soodsamat elektrihinda (40%) ja süsinikuheitme vähendamist (35%). Takistusena nähti aga tuumajäätmete hoiustamisega seonduvat (65%), avariiriski (52%) ja erialateadmiste puudulikkust Eestis (40%).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *