Tuumaenergia töörühma vahearuanne on valmis

Tuumaenergia töörühma vahearuande kohaselt võib Eesti saada tuumaelektrijaama 2035. aastal või isegi paar aasta varem. See aga eeldab valitsuse ja riigikogu heakskiitu 2024. aastal, mille riigijuhid saavad anda järgmisel aastal valmiva töörühma lõpparuande põhjal.

Tuumaenergia töörühma vahearuanne

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *