Diplomeeritud tuumainsenerid naasevad Eestisse

Eestisse väikest tuumajaama rajada planeeriv ettevõte Fermi Energia saadab juba kolmandat aastat järjest Eesti tudengeid maailma parimatesse ülikoolidesse tuumaenergeetikat õppima. Esimesed spetsialistid on õpingud juba lõpetanud ja asuvad tööle. Uued tudengid saadetakse õppima. 

Kaks esimest tudengit said Fermi Energia stipendiumi 2021. aastal ning nüüdseks on nad õpingud lõpetanud ja saanud kätte tuumainseneride diplomid. 

Mihkel Aavik lõpetas Euroopa tuumaenergeetika magistriprogrammi (European Master’s in Nuclear Energy) ja asus tööle ettevõttes Edvance, mis kuulub Prantsuse tuumajaamade operaatori EDF kontserni. Ta tegeleb EPR1200 reaktori elektrisüsteemide projekteerimisega. 

Rainer Kelk, kes sai magistrikraadi tuumatehnoloogia teaduskonnas Lausanne’i Föderaalse Tehnoloogiainstituudi (EPFL) ja Zürichi Tehnikakõrgkooli (ETHZ) ühendprogrammi raames, läbis suvel praktika ettevõttes Nagra. See ettevõte tegeleb radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise analüüsi ja planeerimisega Šveitsis. Pärast kooli lõpetamist kavatseb ta naasta Eestisse ja alustada tööd Eesti tulevase tuumajaama projektiga. 

„Töötame selles suunas, et tekitada õpingud lõpetanud stipendiaatidele võimalusi osaleda BWRX-300 reaktori ehitusprojekti juures Kanadas. Fermi Energia on valinud just BWRX-300 reaktoritehnoloogia sobivaimaks Eestisse rajatava tuumajaama jaoks. Kanadas saavad meie noored spetsialistid hindamatu kogemuse ja oskusteabe, mida on võimalik edaspidi rakendada Eesti tuumajaama projektis,“ ütles Fermi Energia juhatuse liige ja tehnoloogiajuht Marti Jeltsov.  

 

Video: Teise aasta stipendiaat Elise Poom räägib oma õpingutest Rootsis | autor: Fermi Energia 

Ayrton Hüüs ja Elise Poom, kes õpivad Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi (KTH) tuumaenergeetika teaduskonnas, jätkavad oma õpinguid. Ayrton Hüüs, kellel on juba insener-mehaaniku töökogemus, kavatseb praktika läbida Kanada ettevõttes WSP insenerina ja uurida väikereaktorite kasutamist laevade mootorisüsteemides. Elise Poom läbis praktika nuclear energy. töörühmas ja uuris ka tuumajäätmete haldamise teemat Itaalias. 

Sel sügisel liitub nendega uus stipendiaat Hendrik Vija. Hendrik on lõpetanud kiitusega (cum laude) Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna. 

„Tulevases kahe väikereaktoriga Eesti tuumajaamas saab tööd umbes 200-300 inimest, suurema osa personalist moodustavad tehniliste erialade inimesed, nagu mehaanikud, elektrikud, soojustehnikud, tehnoloogiainsenerid. Nagu meie põhjanaabrite Soome ja Rootsi kogemus näitab, piisab enamikule tehnilisest personalist täienduskursustest. Nad peavad omandama teadmisi tuumarajatises töötamise spetsiifikast, neil ei pea olema tuumaenergeetikaalast kõrgharidust. Loomulikult vajatakse tuumajaamas ka tuumaenergeetikaalaste akadeemiliste teadmistega inimesi, selliseid inimesi on vaja umbes 30-40. Seda silmas pidades oleme juba kolm aastat järjest välja andnud stipendiume tuumaenergeetika õppimiseks välismaa ülikoolides ja plaanime seda teha ka edaspidi,“ selgitas Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus. 

Fermi Energias töötab kaks tuumaenergeetika doktorikraadiga inimest, üks reaktori tuumafüüsika doktorikraadiga inimene, kaks tuumaenergeetika magistrikraadiga inimest ning reaktori spetsialist-operaator USA allveelaevastikust. Ettevõtte töötajatel on kogemusi nii tuumajaamade käitamise kui ka tuumajaama ehitusprojektiga tegelemise alal. 

Fermi Energia stipendium (1000 eurot kuus) antakse kaheks akadeemiliseks aastaks. Pärast õpingute lõpetamist peab stipendiaat töötama kolm aastat Fermi Energias. Teave stipendiumi kohta: fermi.ee/stipendium/ 

NB! Dokumendid välisülikoolide magistriprogrammi õpinguteks esitatakse talvel. Seega peaksid stipendiumi taotlejad alustama dokumentide ettevalmistamist sügisel.