Eco-Optima külastas Fermit

Kohtusime Ukraina ettevõtte Eco-Optima esindajatega. Eco-Optima uurib väikeste moodulreaktorite kasutuselevõttu Ukrainas.
Euroopa Ülemkogu andis Ukrainale ELi kandidaatriigi staatuse. Seega peab Ukraina ELi kliimapoliitikaga vastavusse viimiseks kavandama oma elektritootmise dekarboniseerimist. “Fermi Energia ja Eesti on Eco-Optima ja Ukraina jaoks usaldusväärsed liitlased. Fermi Energia oskused ja teadmised aitavad kiirendada väikese moodulreaktori kasutuselevõtu kaalumist, et tagada Ukraina varustuskindlus ja energiasõltumatus kiiremini, kui arendada oskusi üksi,” sõnas Fermi Energia juht Kalev Kallemets.