Fermi Energia võtab pakkumised kolmelt reaktoritootjalt

Fermi Energia AS saadab täna pakkumiskutsed kolmele uue põlvkonna väikese moodulreaktori arendajale: GE Hitachi, NuScale ja Rolls-Royce.

Pakkumusi koos rajamismaksumuse hindamiseks vajaliku põhjaliku tehnilise dokumentatsiooniga oodatakse detsembriks ning tehnoloogiavaliku langetab Fermi Energia 2023. aasta veebruaris. Detailset pakkumiskutset aitasid koostada Fermi Energia rahvusvahelised partnerid ja osanikud. Tehnoloogiavalikus seatakse kriteeriumiteks tehnoloogiline küpsus, referentsjaama rajamine, majanduslik konkurentsivõime ja Eesti ettevõtete osalus tarneahelas. Parima pakkujaga sõlmitakse projekti arendus- ja eeltööde leping.

„Alustasime tehnoloogia valimist juba 2019. aastal, kaardistades sel hetkel kõik usutavalt uusi tuumatehnoloogiaid arendavad ettevõtted, keda oli tol hetkel maailmas mitukümmend. Neist mõned on osutunud edukamaks ning edukatest omakorda tuleb meil valida Eesti oludesse ja elektrisüsteemi sobivaim, arvestades seejuures ka toodetava elektri lõpphinnaga tarbijale. Kõik kolm pakkumises osalevat väikereaktori tootjat on algatanud suurriikides regulaatoriga ametlikke ehitusloa menetlusi ning on usutav, et rajatavaid esimesi omataolisi reaktorid toodavad elektrit kümnendi lõpus. Eestisse rajamiseks on põhjendatud valida end juba tõestanud parim uue põlvkonna reaktoritehnoloogia,“ selgitas Fermi Energia juht Kalev Kallemets.

Fermi Energia plaanib Eestisse uue põlvkonna väikerektori rajamist, et tagada ilmast sõltumatu elektritootmine pikaaegselt fikseeritud hinnaga alates 55€/MWh oma klientidele. Standardiseeritud, tehases toodetavate komponentidega väikereaktori rajamise kulud on oluliselt väiksemad kui seni ehitatud suurte tuumajaamade puhul, samuti aitab lühike ehitusaeg vähendada tööde venimise riski ja nendega seonduvaid kulusid. „Võrreldes Balti turul era- ja tööstustarbijatele pakutavate pikaaegsete fikseeritud hindadega lepingutega on väikereaktoriga toodetav elekter kordades soodsam ning seda soovime pakkuda ka tarbijatele, kellega oleme sõlminud fikseeritud hinnaga elektritarne koostöölepingud,“ lisas Kallemets.

“Nii NuScale kui GE Hitachi on Ameerika Ühendriikide valitsuse rahalise toega ettevõtted, Rolls-Royce väikse moodulreaktori väljatöötamisse on investeerinud 210 miljonit naela Suurbritannia valitsus. Kõik kolm ettevõtet on viimase paari aasta jooksul saavutanud projekteerimisküpsuse, mis annab projektide teostatavusele olulist kindlust. Uue põlvkonna väikereaktorite turule tulek annab ka Fermi Energiale võimaluse liikuda tehnoloogiavalikuga plaanitult kiires tempos edasi,“ selgitas Fermi Energia tehnoloogiajuht Marti Jeltsov.

GE Hitachi väikereaktor BWRX-300 on seni olnud Fermi Energia referentstehnoloogiaks ligi kümnes uuringus ning selle reaktori rajamise ehitusplatsi ehitustööd juba käivad Kanadas Toronto lähistel, NuScale ja Rolls-Royce plaanivad oma esmaehitusi alustada lähiaastail.

Täpsemalt saab väikereaktorite valikuga tutvuda https://fermi.ee/vaikesed-moodulreaktorid/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *