FERMIONI* SUVEKOOL
7.-8. AUGUSTIL LÄÄNE-VIRUMAAL LONTOVAS

NB! REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Võtame kõigi registreerunutega lähipäevil ühendust. 

Fermioni suvekool on esimene kaasaegse ja tuleviku- tuumaenergia suvekool Eestis. Tuumaenergia on puhas, ökonoomne ja võimas, kuid sellega kaasnevad ka riskid. Fossiilkütustest loobudes ei jää maailmal muud üle, kui neid riske tundma õppida, et tagada elektri tootmine ka siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista.

Fermioni suvekooli eesmärk on anda osalejale baasteadmisi tuumaenergiast ja näidata, milliseks kujuneb selle teadus- ja majandusharu tulevik järgmise 2-20 aasta jooksul. Nende teadmistega saab edukalt murda müüte ja mõista paremini üht keerukamat ja vaieldavamat teemat nii Eestis kui kogu maailmas. 

Fermioni suvekool on mõeldud ennekõike gümnaasiumiõpilastele ja bakalaureuseastme tudengitele. Valitud õppesuund või huviala ei pea seejuures olema tingimata seotud füüsika või energeetikaga, kuid kahjuks see ka ei tule. Tuumaenergia seondub paljude erialadega – geoloogia, keskkonnakaitse, majandus, psühholoogia, kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted, julgeolek jne. Sellest lähtuvalt oleme kujundanud ka ettekannete, mängude ja praktiliste ülesannete kogumiku nii, et kaasamõtlemisrõõmu oleks igaühel, sõltumata sellest, kas tuumaenergia tundub pigem hirmutava või põnevana. Suvekooli läbinu saab tuumaenergiast teadmised, mida ei paku ükski füüsikaõpik ega veebiloeng.

MIDA UURIME?

Eestisse väikest moodulreaktorit kavandav Fermi Energia kutsub kokku tuumaenergeetika huvilised ja -eksperdid, et koos uurida tuumaenergiat nii võimaluste kui ohtude poolelt, näidata, kuidas töötab tuumareaktor, ning jagada kogemusi reaalselt kaasaegses tuumajaamas töötamisest. 

Kindlasti räägime palju ka uutest tehnoloogiatest ja loomulikult Eestisse planeeritavast VMR-tuumajaamast!

Ettekanded ja arutelud on eesti keeles, välja arvatud mõnede väliskülaliste puhul.

SUVEKOOLIS RÄÄGIME:

 • Uue aja energeetikast
 • Tuumaajaloost
 • Tuumareaktoritest, kuidas need töötavad ja mis erinevused neil on
 • Tuumkütuse tootmisest, kasutamisest ja sellest, mis saab edasi
 • Kiirgusest
 • Ohutuskultuurist ja järelevalvest
 • Tuumareaktori simulaatoritest
 • Elektrist ja vesinikust
 • Õnnetustest ja nende ära hoidmise viisidest
 • Inimestest tuumajaamas ja selle ümber
 • Väikestest moodulreaktoritest ja sellest, miks need on tulevik
 • Veel paarist asjast, mis jäävad praegu saladuseks

KES KORRALDAVAD?

2010. ja 2011. aastal korraldas MTÜ Eesti Tuumajaam suvekooli “Neutron”, kus osalenutest viis jätkasid tuumaenergia õpinguid ning lõid 2019. aastal ettevõtte Fermi Energia, mis uurib ja loob võimalusi võtmaks Eestis kasutusele väikese moodulreaktoriga tuumajaam aastaks ~2030.

* FERMION

Fermionid on osakesed, mis alluvad Fermi-Diraci statistikale. Fermionide jaoks kehtib Pauli keeluprintsiip. Viimane tuleneb asjaolust, et nende olekuvektor on asümmeetriline – see muudab kahe osakese vahetamisel märki, mistõttu ei saa kaks identset osakest olla samaaegselt ühes kvantolekus. Wikipedia

etEesti
Scroll to Top