Valmis ehitusgeoloogiliste eeluuringute projekt Letipeal

Juunis valmis Fermi Energia tellitud projekt, mille käigus viidi Viru-Nigula vallas Letipea külas läbi ehitusgeoloogilised uuringud, et hinnata piirkonna sobivust reaktorihoone vundamendi rajamiseks. Inseneribüroo Steiger poolt läbi viidud eeluuringute projekt koosnes kolmest sisulisest osast: projektipuurimised ja mõõtmised Letipea külas, laborianalüüsid ja eksperthinnangud ning vundamendi eskiislahenduste väljatöötamine.

Fermi Energia tehnoloogiajuht Marti Jeltsovi sõnul kulgesid tööd tänu tugevale projektimeeskonnale plaanipäraselt: „Uuringute käigus saime hulga uusi vajalikke andmeid piirkonna geoloogia osas ning arendasime mitu alternatiivset tehnilist lahendust umbes 35 meetrit sügava reaktorihoone vundamendi rajamiseks. „Selgus, et kuigi maa-alune pehmet materjali sisaldav niinimetatud ürgorg on arvatust mõnevõrra suurem ja põhjavee tase piirkonnas väga kõrge, leidub siiski tehnilisi lahendusi reaktorihoonele kindla vundamendi rajamiseks,“ selgitas Jeltsov.

Ehitusgeoloogiliste eeluuringute projekt on üks osa Fermi Energia eeluuringute programmist, et hinnata maksimaalse põhjalikkusega väikese moodulreaktori rajamise asjaolusid Eestis. Tuumajaama rajamise ega ühegi asukoha osas otsuseid täna veel tehtud ei ole. Riikliku tuumaenergia töörühma lõpparuanne tuumaenergia kasutuselevõtu tingimuste ja võimaluste osas valmib 2023. aasta lõpuks.

Uuringu “Ehitusgeoloogilised uuringud ja väikereaktori vundamendi eskiis Letipea tingimustes” (projekti number RE.5.04.22-0086) kogumaksumuseks on 274 000 eurot ja seda kaasrahastatakse EAS RUP III voorust 181 635,88 euro ulatuses.