Ajajoon

Väikese moodulreaktori Eestisse toomine eeldab päris põhjalikku eelteadmiste kogumist ja uuringuid. Isegi selleks, et riik saaks teha teadliku ja teadmistel põhineva põhimõttelise otsuse tuumaenergia kasutamiseks või sellest loobumiseks, tuleb valikud ja nende mõjud selgeks teha. Ka põhimõtteline otsus tuumaenergiat kasutada ei tähenda veel jaama ehitusotsust.

Liigu ajajoonel noolte <> abil:

2019
2020-2022
2021
2023
2024
2024-2027
2024-2025
2024-2026
2025-2026
2028-2031
2031
Kuni ca 2100+
Scroll to Top