Tuumajaama rajamiseks sobivad kohad

  • Jaama asukohavaliku teeb Vabariigi Valitsus riikliku eriplaneeringu protsessi käigus, seda valikut ei saa teha Fermi Energia arendajana.
  • Fermi Energia eeluuringu põhjal sobivad tehniliselt väikereaktori rajamiseks piirkonnad Letipea poolsaarel (Lääne-Virumaal) ning Aidu ja Aa külades Aidu endise põlevkivikarjääri lähistel (Ida-Virumaal). 
  • Mõlemad piirkonnad langevad kokku riikliku uuringuga.

Fermi Energia eeluuring

Fermi Energia on põhjalikult uurinud võimalikke asukohti väikese moodulreaktoriga jaamale ja kaardistanud eeluuringu põhjal kõige sobivamad kohad Eestis väikereaktoriga tuumajaama rajamiseks.

Potentsiaalseimad paigad asuvad uuringu tulemusel:

  • Viru-Nigula vallas Letipea poolsaarel;
  • Lüganuse vallas Aidu ja Aa piirkonnas.

Allikas: asukoha eeluuring (PDF, lk 4-7).

Riiklik eeluuring

Riik viis läbi uurimise ja valis 15 võimalikku asukohta tuumajaama jaoks. Nende hulgas kattuvad kaks kohta, nimelt Toila (sh Lüganuse) ja Kunda piirkond, Fermi Energia poolt valitud kohtadega.

Ruumianalüüsi eesmärk oli uurida, kas Eestis leidub kohti, kuhu oleks võimalik tuumaelektrijaam ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaik rajada. Analüüs näitab, et sotsiaalmajanduslikult oleks kõige positiivsem mõju jaama rajamisel pealinnast kaugemale kahanevatesse ja madalama sissetulekutega elanikkonnaga piirkondadesse.

Aruandes on põhjalikult analüüsitud 11 valdkonda: hüdrograafia, topograafia, batümeetria, demograafia ja asustus, inimtekkelised ohud, geotehnika, geoloogia, keskkonnaohud, muinsuskaitse, keskkonnakaitse, infrastruktuur, maakasutus, tuumaohutus ja tuumajaama nõuded. 

Allikas: ruumianalüüsi lõpparuanne (PDF).

 

Asukohavaliku kriteeriumid

Tuumajaama ehituseks ei sobi:
Tuumajaam vajab heaks toimimiseks:

Uuri ka nende teemade kohta lähemalt:

Kui soovid esitada täiendavaid küsimusi antud või mõne muu teema kohta, saad seda teha siin:​