30 noort õppis Lammasmäel tuumaenergia alusteadmisi

Möödunud nädalal kogunes Fermi Energia kutsel Kunda lähedale Lammasmäele kolmepäevasesse suvekooli hulk tuumaenergia eri valdkondade asjatundjaid ja 30 noort tuumahuvilist, et saada sellest põnevast ja keerukast valdkonnast põhjalikumad alusteadmised.

“Teist aastat peetav kaasaegsele tuumaenergiale keskenduv suvekool kannab nime “Fermion” – Enrico Fermi auks nimetatud elementaarosaked ehk meie maailma väikseimad ehituskivid. Tuumaenergia alased alusteadmised on samuti ehitusklotsideks kõigile tulevastele selle valdkonnaga seotud erialade õppijatele, olgu siis füüsika, energeetika, kiirgusohutuse, meditsiini, keskkonnakaitse või muus valdkonnas,” selgitas suvekooli üks korraldajaid, Fermi Energias tehnoloogiavaldkonda juhtiv tuumaenergeetika doktor Marti Jeltsov.

Loengutega tuumafüüsikast, kiirgusest, Eesti energeetikavalikutest, tuumkütustest ja -jäätmetest, Eesti geoloogiast ja võimalikest jäätmete lõppladustusvõimalustest, tuumajaama opereerimisest, erinevate reaktoritüüpide tööpõhimõtetest ja tuumaenergia õppimisvõimalustest lähiriikide ülikoolides esinesid lisaks Eesti oma ekspertidele mitmed lektorid ja külalised välismaalt – Soomest, Rootsist, Brasiiliast, Šveitsist ja Saksamaalt. Suvekooli korraldusele pani õla alla ka tuumaenergeetikast huvituvaid noori ühendav MTÜ Eesti Tuumanoored.

Scroll to Top