ESG

Fermi Energia võtab oma ärimudelis ja strateegilistes otsustes arvesse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise aspektides ehk ESG (environmental, social and governance) raamistikku.

Meie väärtused: Avatus | Ausus | Teaduspõhisus

Fermi Energia tegevused annavad otseselt panuse ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidesse:

SOTSIAALNE

 • Toetame ja ergutame valdkonna (STEM) teadus- ja arendustegevust.
 • Tõstame Eesti konkurentsivõimet läbi stabiilse ja taskukohase elektri.
 • Panustame KOV arengusse läbi infrastruktuuri investeeringute, tööhõive ja kohaliku turismi ergutamise.

JUHTIMINE

 • Sama ametikoha ja oskusega töötajad saavad sarnast palka​.
 • Järjepidev jätkusuutlikkuse seire asutajate ja juhtkonnaga​.
 • Panustame töötajate rahulolu ja erialaste teadmiste tõusu​.

KESKKOND

 • Aitame kaasa kliimamuudatustega võitlemisel läbi CO2 vaba elektri​.
 • Meie tegevuse tagajärjel tekkivad jäätmed, jäägid ja emissioonid läbi kogu tarneahela ei kujuta ohtu ühiskonnale​.
 • Ehitame Euroopa kõige keskkonasõbralikuma väikese tuumajaama​.

Tegevused põhimõtete toetamiseks​

SOTSIAALNE

 • ​Magistri ja bakalaureuse stipendiumid füüsika ja energeetika tudengitele.
 • Tunnid koolides ja loengud ülikoolides, teadlikkuse tõstmise projektid ühiskonnas, eriti naiste ja Virumaa noorte kaasamine​.
 • Pikaajalised fikseeritud hinnaga elektri lepingud Eesti ettevõtetele ja elanikele​.
 • Külastuskeskuse rajamine ja täiendavad 35 milj EUR investeeringuid KOV-le​.

JUHTIMINE

 • Fermi töötajate väljaõpe USA tehnoloogiatarnija juures, erialased koolitused ja õppereisid (OPG, KSU, IAEA, jne)​.
 • Asutajate tööpäevad kord kvartalis – põhimõtete ja jätkusuutlikkuse küsimuste arutelu ning tuumajaama rajamise teostusprogrammi loomine ja realiseerimine​.
 • Tiimiga tähistamised ja ühisüritused​.
 • Läbi personalipoliitika kõigile võrdsete õiguste tagamine, sh palgalõhede vältimine​.

KESKKOND

 • CO2 jalajälje vähendamine (scope 1-3) läbi jätkusuutlike lahenduste ja tarnijate hindamise​.
 • Töötame välja tekkivatele jäätmetele/ jääkidele ohutu tehnilise ja finantsilise käitlemislaheduse​.
 • Töötame välja veekeskkonna kaitseks parima tehnilise lahenduse ​.
 • Väike tuumajaam hakkab vastama kõikidele EL suurte põletusseadmete (üle 50MW) BAT nõuetele​.