Energia & kliima

Maailma energianõudlus 2019 aastaks on 14 miljardit arvestuslikku nafta tonni ekvivalenti ja kasvab pidevalt. Vt joonis (energialiikide tarbimine BP andmetel.

Energia & kliima

Allikas: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/demand-by-fuel.html).

Peamiseks kütuseks on viimased 100 aastat olnud ning on jätkuvalt fossiilkütused: kivisüsi, nafta ja gaas, mille põletamisel heidetakse atmosfääri 36 200 miljonit tonni süsinikdioksiidi (Allikas: https://www.visualcapitalist.com/all-the-worlds-carbon-emissions-in-one-chart) ning atmosfääri CO2 sisaldus tõusnud 415 ppm tasemele, mis on viimase 800 000 aasta kõrgeim tase. Allikas: https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/

Scroll to Top