Toetused

Fermi Energia toetab üldjuhul projekte ja tegevusi, mille eesmärk on:

 • Tutvustada tuumaenergiat Eestis;
 • Edendada reaalainete õpet Eesti üldhariduskoolides;
 • Avardada Virumaa noorte õpivõimalusi energeetika erialadel;
 • Luua Eesti tuumaspetsialistide järelkasv;
 • Arendada Virumaa elukeskkonda.

Toetustaotluste käsitlemine ja üldised põhimõtted

 • Toetuste maksmise aluseks on isiku taotlus, mis peab olema taotletavate summade kasutamise osas piisavalt detailne otsustamaks summa sihtotstarbelisuse üle.
 • Toetustaotlused (vorm leitav siin) esitatakse e-postile .
 • Toetustaotlused vaatab läbi ja kinnitab Fermi Energia AS juhatus.
 • Juhatus hindab toetustaotluste vastavust toetuse maksmise tegemise tingimustele ja punktis 1 esitatud eesmärkidele ning välistab tingimustele mittevastavad või võimalusi ületavad toetuse maksmise taotlused.
 • Otsuseid toetuste maksmise tegemise kohta võib teha vaid jooksva aasta eelarve piires.
 • Fermi Energia saadab kõikidele toetustaotluse esitajatele kirjaliku teate nende taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tulenevalt otsustest. Kui aastaks eraldatud summad on juba kasutatud, võib Fermi Energia kohe toetustaotluse esitajale teatada, et sel aastal nimetatud taotlust ei rahuldata.
 • Toetuse maksmine toimub heakskiidetud taotluse või sõlmitud lepingu alusel. Fermi Energial on õigus oma otsuses toetuse eraldamise kohta kehtestada sõlmitavale lepingule täiendavaid nõudmisi või tingimusi.
 • Fermi Energia juhatuse poolt määratud vastutav isik kontrollib toetuste otstarbekohast kasutamist ja lepingu täitmist.
 • Toetuse saaja kajastab võimalusel Fermi Energiat projekti toetajana.
 • Taotleja/toetuse saaja osaleb võimalusel projekti kaasfinantseerimisel.
 • Fermi Energia avaldab makstavate toetuste ja tehtud annetuste kohta Fermi Energia veebilehel ühe nädala jooksul vastava otsuse allkirjastamisest järgmise informatsiooni: toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja põhjendus, kuidas see toetus aitab kaasa punktis 1 kirjeldatud eesmärkide saavutamisele.
 • Kui toetuse summale lisanduvad Fermi Energia jaoks maksu- vm kulud, loetakse toetuse summaks toetus koos kõigi lisanduvate kuludega.

2023. aastal antud toetused

Lüganuse vald
Toetasime Lüganuse valda Kiviõli jõusaali arendamist ja Sonda Kogukonnamaja rahvamaja osa lavakardinate soetamist.
Toetuse suurus: 5000 eurot, millest 1500 Kiviõli jõusaalile ja 3500 Sonda Kogukonnamajale.

Anto Raukase stipendiaadid
Akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi pälvisid kolm Virumaalt pärit Tallinna tehnikaülikooli esimese aasta üliõpilastmasinaehituse- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala õppivad Andrei Stepanovi ja Svetlana Ivanova ning elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala õppiva Aleksander Gamanko.
Stipendiumi suurus: 1600 eurot + käibemaks
Vaata Anto Raukase nimelise stipendiumi kohta lähemalt fermi.ee/raukas

2022. aastal antud toetused

Vasta kool
Aitasime Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas töötaval Vasta koolil osta muusikainstrumente.
Toetuse summa: 2000 eurot.

Tuumaenergeetika magistrandid
Fermi Energia saatis teist aastat järjest kaks noort tuumaenergeetikat õppima. Elise Poom ja Ayrton Hüüs suundusid õppima Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi (KTH) tuumatehnika magistriõppesse.
Stipendiumi suurus: Fermi Energia stipendium antakse kaheks akadeemiliseks aastaks (2×10 kuud), 1000 eurot kuus.
Vaata Fermi Energia stipendiumi kohta lähemalt fermi.ee/stipendium

Arvamusfestival
Toetasime 10. Arvamusfestivali toimumist ning lisaks osalesime Energiapöörde aruteluala loomises ja korraldasime ka kaks arutelu pealkirjadega “Kas tuumaenergia on poiste või tüdrukute ala?” ning “Energia Eestile: päike, tuul ja väike tuum”. Arutelud on järelkuulamiseks leitavad siin.
Toetuse summa: 2000 eurot.

LAE END programm
Tunnustame suurepäraseid põhikoolis füüsikat õpetavaid õpetajaid ja laeme neid lisapalga ning teadmistega!
Toetuse summa: 2 x 2500 eurot
LAE END programmi koduleht

2021. aastal antud toetused

Tuumaenergeetika magistrandid

Fermi Energia andis stipendiumi kahele tuumaenergia magistrandile. Rainer Kelk omandab magistrikraadi tuumatehnika teaduskonnas Lausanne-i Föderaalse Tehnoloogiainstituudi ja Šveitsi Zürichi Tehnikakõrgkooli (ETHZ) ühisprogrammi raames. Mihkel Aavik, kes astus Euroopa tuumatehnika õppeprogrammi magistriõppesse.
Stipendiumi suurus: Fermi Energia stipendium antakse kaheks akadeemiliseks aastaks (2×10 kuud), 1000 eurot kuus.
Vaata Fermi Energia stipendiumi kohta lähemalt https://fermi.ee/stipendium/

LAE END programm
Tunnustusprogrammi eesmärgiks on juurutada metoodika, mis vastab noorte ootustele ja inspireerib. Eesti Füüsika Seltsi, Praktikali ja Videoõpsi abil saavad Eesti põhikoolid juba 2022/2023 õppeaastal muuta füüsikatunnid haaravamaks uudsete digitaalsete õppematerjalide ja katsekomplektidega. ellukutsujateks on ABB, LHV, Fermi Energia, Eesti Energia, Nordecon ja Metrosert.
Toetuse summa: 3000 eurot
LAE END programmi koduleht

Eesti Tuumanoored
Toetasime MTÜ Eesti Tuumanoored pusade tellimist.
Toetuse summa: 768 eurot.
Toetasime ka MTÜ Eesti Tuumanoored korraldatud Stand Up For Nuclear ürituse korraldust.
Toetuse summa: 342 eurot ja 52 senti.

Enerhack
Toetasime Enerhack energeetika lastelaagrite läbiviimist.
Toetuse summa: 3000 eurot

Kunda rulapark
Toetasime Viru-Nigula valda Kunda spordikeskuse rulapargi taastamisel.
Toetuse summa: 39 600 eurot.