Publikatsioonid

NB! Uuringute täisversioonidega tutvumiseks palun kirjuta oma soovist .

2021 avaldatud:

Vesiniku, ammoniaagi ja vedelkütuste tootmine tuumaenergia abil

Licensing Study – Fortum

 

Scroll to Top