Usaldusväärne
roheline energia.

Fermi Energia arendab võimalusi uue põlvkonna väikereaktori kasutuselevõtuks Eestis, et tagada süsinikheitmeta ja taskukohane, ilmast sõltumatu elektritootmine.

Tutvu plaaniga lähemalt
Mis on väikereaktor?