61% toetab Eestisse väikese tuumajaama kaalumist, enamik neist lubaks selle ka oma elukoha lähedale

Jaanuaris viisid Kantar Emor ja Norstat läbi Fermi Energia tellitud avaliku arvamuse uuringud. Kantar Emori uuring oli alates 2019. aastast juba kaheksas. Norstat aga küsitles Fermi Energia hinnangul tuumajaama rajamiseks potentsiaalsemates kohtades Viru-Nigula ja Lüganuse valdade elanikke esmakordselt.

Kantar Emori küsitlusest selgus, et 61% küsitletuist pooldab või pigem pooldab uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks, 17% on vastu või pigem vastu ning 23% ei omanud selles küsimuses selget seisukohta. Täpsemalt, tuumajaama kaalumisele ütleb „jah“ 34% küsitletuist ning „pigem jah“ 27%. Tuumajaama kaalumise vastaste osakaal on jätkuvas langustrendis. Tuumajaama kaalumisele on pigem vastu 10% ning kindlalt vastu 7% vastanuist.

Varasemate uuringutega võrreldes on „ei oska öelda“ vastanute osakaal kõrgeim, mis uuringufirma hinnangul võib olla tingitud valimiseelsest perioodist, mil tuumajaama rajamisest räägitakse rohkem ning samaaegselt on ka elektri hinnad langenud.

Tuumajaama kaalumist toetavatelt ehk „jah“ ja „pigem jah“ vastanutelt küsiti ka, kas nad toetaksid ka selle rajamist enda kodu lähedale. Kindlalt toetaks 15%, pigem toetaks 49%, pigem ei toetaks 17% ja kindlalt ei toetaks 5% vastanuist. 14% ei osanud seisukohta võtta.

Kui paluti järjestada, milliseid elektri tootmisliike tuleks Eestis arendada, eristusid jätkuvalt tuule- tuuma- ja päikeseenergia kallimatest ja saastavamatest tootmisliikidest nagu maagaas, hakkepuit ja põlevkivielekter õli tootmise kõrvalt.

Küsitliuse käigus paluti ka hinnata väikese moodulreaktori arendamise plusse ja miinuseid. Peamiste plussidena näevad inimesed elektri varustuskindluse tagamine iga ilmaga ning madalam elektri hind, suurima riskina nähakse aga tuumajäätmete ohutu ladustamise küsimust.

Kantar Emori uuringust selgus ka, et praktiliselt kõigi valimisel osalevate erakondade valijad pigem toetavad väikese tuumajaama kasutamise kaalumist.

Kanar Emori uuringus küsiti pooldajate ja pigem pooldajate käest lisaküsimus “Kui toetate uue põlvkonna väikereaktoriga tuumajaama rajamise kaalumist, kas toetaksite ka selle rajamist oma elukoha lähedale?”. Kokku 64% arvas, et pooldaks või pigem pooldaks tuumajaama oma kodu lähedal.

Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas ja Ida-Virumaal Lüganuse vallas Norstati tehtud ukselt-uksele küsitlusest selgus, et 50% nende valdade elanikest pooldavad või pigem pooldavad uue põlvkonna väikese tuumajaama rajamist oma koduvalda ning 32% on vastu või pigem vastu. Seejuures on kummagi valla toetusprotsendid üsna sarnased. Mõlemas vallas hinnati info kättesaadavust Eestisse väikereaktoriga tuumajaama rajamist planeeriva Fermi Energia tegevuste kohta kergesti kättesaadavaks – 42% vastas küsimusele jaatavalt või pigem jaatavalt ning vaid 9% eitavalt või pigem eitavalt. Samas ei tunne teema vastu huvi 27% vastanuist ning 23% ei osanud info kättesaadavust hinnata.

Fermi Energia korraldab avaliku arvamuse küsitlusi uue põlvkonna väikereaktoriga tuumajaama kaalumise toetuse hindamiseks alates 2019. aastast, kaks korda aastas.

 

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga