Eesmärk

Teeme Eesti energiatootmise igal ajal ja iga ilmaga puhtaks. Eesti vajab süsinikheitmeta, ilmast sõltumatut, aastaringselt kättesaadavat ehk juhitavat energiatootmist, et tagada varustuskindlus ja stabiilsed, mõistlikud elektrihinnad tarbijale. 

Alates 2019. aastast on Fermi Energia läbi viinud mitmeid uuringuid ja eeltöid, eesmärgiga alustada energiatootmist 2031. aastal.

Fermi Energia eesmärk on arendada võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor. 

Selleks teeme tihedat koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete ja teadusasutustega, aitame koolitada tulevasi Eesti tuumaenergeetika eksperte ja tutvustame nii tuumaenergiat kui oma plaane ja tegevusi selle rakendamisel Eestis.