Energeetikaprobleemide lahendamisel peame me silmas pidama maksimaalset võimalikku energiasäästu ja keskkonnahoidu, energiakandjate ja energiatootjate paljususe kindlustamist ja energiatootmise hajutamist, elektri ja sooja koostootmist, riigi energeetilise sõltumatuse kindlustamist, elektritootjatele võrdsete konkurentsitingimuste loomist, varustuskindlust ja tarbijale stabiilset jõukohast hinda. Kõike seda saab tagada vaid Eesti oma tuumajaama ehitamisega.

– Anto Raukas, 2008

Eesti Teaduste Akadeemia „Akadeemik Anto Raukase nimeline stipendium"​

Stipendiumi eesmärk:  

Akad. Anto Raukase nimeline stipendium on kutsutud ellu, et populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada kohalike noorte arengut ja panust Eesti energeetika ja tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi algataja on Fermi Energia. 

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaama üks peamisi asutajaid ning kindla veendumuse kandja, et Eesti rajab oma tuumajaama. Anto Raukas selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas  elektritootmise mitmekesistamise vajadust  tuumaenergiaga,  tuumaelektrijaama  keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.

Stipendiumi sihtrühm: 

Stipendiumile saavad kandideerida noored, kes on:  

  1. energeetika või füüsika bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekavade esimese aasta üliõpilane,  
  2. omandanud keskhariduse Lääne-Virumaa või Ida-Virumaa õppeasutuses.  
Stipendiumi summa:  

Stipendiumid summas 2000 € aastas antakse välja 6 tudengile. Fermi Energia OÜ tagab vähemalt esimesel kahel aastal 12 000 stipendiumifondi olemasolu.  

Stipendiumi taotlemise ja määramise ajagraafik 
  1. Stipendiumi välja kuulutamine ning tutvustamine kohalikes koolides: märts-mai
  2. Kandideerimise tähtaeg: 30. september
  3. Stipendiaatide valimine ja välja kuulutamine: 31. oktoober
  4. Stipendiumide väljamakse: veebruar, tingimusel, et esimese semestri õppekavast  on vähemalt  80% läbitud 
Stipendiumi reeglid: 
  1. Eesti Teaduste Akadeemia (TA)  kuulutab välja stipendiumi konkursi ja määrab stipendiumikomisjoni koosseisu. Stipendiumikomisjon koosneb TA energeetikakomisjoni nimetatud  liikmetest ja stipendiumi fondi panustanud ettevõttete esindajatest. TA energeetikakomisjon on stipendiaatide valimise korraldaja.
  2. Stipendiumi fond on avatud ettevõtetele, ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja eraisikutele. Stipendiumi fondi panustaja võib esitada stipendiaatide valiku eritingimusi.  
Stipendiumile kandideerimine: 

Kandidaat peab esitama järgnevad dokumendid 

  1. Dokument tõestamaks üliõpilase staatust ja õpitavat eriala.
  2. Motivatsioonikiri selgitamaks  miks talle pakub huvi füüsika, energeetika ja tuumaenergeetika ning kuidas ja kellena ta soovib panustada valdkonna arengusse.
Scroll to Top