Eesti Teaduste Akadeemia „Akadeemik Anto Raukase nimeline stipendium"​

Jaan Künnap – Üleslaadija oma töö, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102595265
Foto: Jaan Künnap

Energeetikaprobleemide lahendamisel peame me silmas pidama maksimaalset võimalikku energiasäästu ja keskkonnahoidu, energiakandjate ja energiatootjate paljususe kindlustamist ja energiatootmise hajutamist, elektri ja sooja koostootmist, riigi energeetilise sõltumatuse kindlustamist, elektritootjatele võrdsete konkurentsitingimuste loomist, varustuskindlust ja tarbijale stabiilset jõukohast hinda. Kõike seda saab tagada vaid Eesti oma tuumajaama ehitamisega.

– Anto Raukas, 2008

Stipendiumi eesmärk 

Akadeemik Anto Raukase stipendium on loodud energeetika ja füüsika erialade populariseerimiseks ning Lääne- ja Ida-Virumaa noorte arengu toetamiseks ja panuse andmiseks Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi algataja on Fermi Energia. 

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaama üks asutaja ning kandis kindlat veendumust, et Eesti rajab oma tuumajaama. Anto Raukas selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas elektritootmise mitmekesistamise vajadust  tuumaenergiaga,  tuumaelektrijaama  keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.

Eesti Teaduste Akadeemia (TA)  kuulutab välja stipendiumi konkursi ja määrab stipendiumikomisjoni koosseisu. Stipendiumikomisjon koosneb TA energeetikakomisjoni nimetatud  liikmetest ja stipendiumi fondi panustanud ettevõtete esindajatest. TA energeetikakomisjon on stipendiaatide valimise korraldaja.

Stipendiumi sihtrühm

Stipendiumile saab kandideerida noor, kes on:  
1) energeetika või füüsika bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekavade esimese aasta üliõpilane;  
2) omandanud keskhariduse Lääne-Virumaa või Ida-Virumaa õppeasutuses.  

Stipendiumi suurus

Stipendium summas 2000 eurot (sisaldab 20% tulumaksu) antakse välja kuni kuuele tudengile.

Stipendiumile kandideerimine

Stipendiumile kandideerimiseks peab kandidaat täitma konkursil osalemise vormi Eesti Teaduste Akadeemia konkursside keskkonnas https://ta-konkursid.ee/ ning sinna üles laadima järgnevad dokumendid:
1) tõend ülikoolist (dekanaadist, instituudist või õppeosakonnast), et tõestada üliõpilase staatust ja õpitavat eriala;
2) motivatsioonikiri, milles kandidaat selgitab ja põhjendab oma huvi füüsika, energeetika ja tuumaenergeetika ning kirjeldab, et kuidas ta soovib panustada valdkonna arengusse.

Stipendiumi ülekandmiseks tuleb teaduste akadeemiale esitada (veebruaris) tõend ülikoolist (dekanaadist, instituudist või õppeosakonnast), mis kinnitab I semestri õppekava 80%-list täitmist.

Stipendiumi taotlemise ja määramise ajagraafik 

1) jaanuar – veebruar: stipendiumi välja kuulutamine ning tutvustamine Ida- ja Lääne-Virumaa koolides;
2) 28. veebruar: kandideerimise tähtaeg;
3) märts: stipendiaatide valimine;
4) 31. märts: stipendiaatide välja kuulutamine;
5) järgmise aasta veebruar: stipendiumide väljamakse tingimusel, et esimese semestri õppekavast  on vähemalt 80% läbitud.

Vt Anto Raukase stipendiumi statuuti.

Stipendiumi fond

Stipendiumi fondile pani aluse Fermi Energia OÜ ja fond on panustamiseks avatud ettevõtetele, ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja eraisikutele. Stipendiumi fondi panustaja võib esitada stipendiaatide valiku eritingimusi. Fermi Energia OÜ tagab vähemalt esimesel kahel aastal (2022, 2023) 12  000 euro suuruse stipendiumifondi olemasolu.