Kalev Kallemets

Kallemets: vajame Eestis rohkem tuumaenergeetika spetsialiste

Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets kohtus Kanada Loodusressursside ministeeriumi tuumaenergia osakonna asedirektori Daniel Brady ja Kanada Tuumaohtuskomisjoni uute reaktorite loamenetluse juhtivametniku Marcel de Vosiga, kus sai ülevaate Kanada tuumaenergeetika regulatsioonist ja kontrollimehhanismidest, mis võiks olla mudeliks Eestisse uue põlvkonna moodulreaktori rajamisel.

Ligi 600 töötajaga Kanada Tuumaohutuskomisjonist kohtus Fermi Energia juhi Kalev Kallemetsaga uute reaktorite loamenetluse juhtivametnik Marcel de Vos, kes tutvustas põhjalikult Kanada regulatsiooni. Kanada tuumaenergeetikat puudutav seadusandlik raamistik on huvitav, sest see põhineb paindlikkusel ja ametnike kõrgel professionaalsusel, mille tõttu on pea kõik läänemaailma uue põlvkonna moodulreaktorid enda luba taotlemas Kanadas. Seda toetab ka Kanada energiaettevõtete selge soov rajada uusi reaktoreid ning neid eksportida.

„Kanada mudelit tundma õppides sai selgeks, et energiaettevõtted peavad varakult arendama koos tehnoloogiaarendajaga enda põhjalikku tehnilist arusaamist uue põlvkonna reaktoritest, sest lõpuks on ehitusloa taotlejaks ja ohutuse eest vastutajaks energiaettevõte,“ ütles Fermi Energia juht Kalev Kallemets. „Kuigi Eesti võib Kanadas antud ehitusloa võtta enda menetluse aluseks, peab tulevane Eesti regulaator omama tõsiseltvõetavat tehnilist pädevust, et mõista kas loa taotleja on piisavalt pädev, et tuumareaktorit ohutult käitada. Seega on põhjendatud vastavate pädevuste arendamine väga varakult.“

Kallemets kohtus ka Daniel Brady, Kanada Loodusressursside ministeeriumi tuumaenergia osakonna asedirektoriga, kellele tutvustas Euroopa Liidu 2050 kliimaneutraalsuse eesmärgist tulenevat tugevat turunõudlust süsinikuvaba elektri järgi. Brady omakorda tutvustas Kanada söeelektri 2030. aastaks sulgemise eesmärki ning suurte elektriettevõtete plaane 2026 ja 2028 rajada 200-300MW võimsusega väikseid moodulreaktoreid mitmes provintsis.

Kanada on väga avatud koostööks uute tuumaenergia riikide ja ettevõtetega tuginedes enda CANDU reaktorite ekspordikogemusele Rumeeniasse, Lõuna-Koreasse, Argentiinasse ja Indiasse. Kanada riik toetab erinevate fondide kaudu uue tehnoloogia arendamist olulisel määral eesmärgiga eksportida tuumareaktoreid üle maailma vähendamaks inimkonna süsinikheidet.

Fermi Energia eesmärk on tuua Eesti energiatootmine 21. sajandisse, arendades kaasaegse väikse tuumajaama, mis tagab Eesti varustuskindluse elektriga iga ilmaga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.

Fermi Energia on asutanud Eesti tuumaenergia ja füüsika doktorikraadiga spetsialistid Mati Jeltsov, Kaspar Kööp, Henri Ormus ja Mait Müntel ning energiamajanduse spetsialistid Sandor Liive ja Kalev Kallemets. Tänaseks on ettevõttesse kaasatud teostatavusanalüüsi teostamiseks 280 000 eurot

Scroll to Top