GE Hitachi ja Fermi Energia allkirjastasid koostööleppe väikese moodulreaktori kohaldamiseks Eestis

GE Hitachi ja Fermi Energia allkirjastasid esmaspäeval ühiste kavatsuste protokolli väikse moodulreaktori BWRX-300 võimalikuks kohaldamiseks Eestis. Allkirjastatud kokkuleppe eesmärk on analüüsida väikse keevveereaktori BWRX-300 rajamise majanduslikku teostatavust, asukohavalikut ning hinnata siinset regulatiivset raamistikku.

 „Väike moodulreaktor BWRX-300 on läbimurdetehnoloogia, mis on kulutasuvuse poolest konkurentsivõimeline maagaasi ning taastuvenergiaga ning oleks meie hinnangul ideaalne lahendus Eesti süsinikuheitmeteta energiavarustuse jaoks,“ ütles GEH tuumajaama projektide asepresident Jon Ball. „Töötame koos Fermi Energiaga, et tõendada selle innovaatilise reaktortehnoloogia ohutust, tehnilist võimekust ning kulutõhusust.

 „Eesti peab oma energiasõltumatuse säilitamiseks ning kliimaneutraalsuse saavutamiseks tõsiselt kaaluma uue põlvkonna väikeste tuumareaktorite kasutuselevõttu,“ sõnas Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets. „Keevveereaktorid on Põhjala riikides aastakümneid ohutult, töökindlalt ja ökonoomselt töötanud, olles seejuures olulisteks suuremahulisteks süsinikheitmeta energia allikateks. BWRX-300 reaktor muudab  selle tehnoloogia 21. sajandi avatud elektriturul teostatavaks investeeringuks ja konkurentsivõimeliseks.“

BWRX-300 on 300MW-elektrilise võimsusega loomuliku ringlusega ning passiivjahutusega keevveereaktor, mille aluseks on Ameerika Ühendriikide Tuumaregulatsiooni Komisjoni poolt litsentseeritud reaktoritüüp ESBWR. Tulenevalt olulisest tehnilisest lihtsustusest, hindab GEH, et BWRX-300 nõuab 60 protsenti vähem kapitalikulu megavatt võimsuse kohta kui teised väiksed moodulreaktorid või olemasolevad suured tuumareaktorid.  

GEH on veendunud, et põhinedes ESBWR tüübi litsentsil, kasutades sertifitseeritud kütust, kontrollitud komponente ja varustusahelat ning rakendades ehitust lihtsustavaid uuendusi, on BWRX-300 poolt toodetava elektri hind konkurentsivõimeline näiteks Ühendriikides maagaasist toodetud elektriga, millel puuduvad CO2 maksud. 

BWRX-300 esindab juba 1955. aastal arendama hakatud keevveereaktorite kümnendat põlvkonda. GE Hitachi on 2007. aastal moodustatud tuumaenergeetika suurfirmade General Electric ja Hitachi ühisettevõte peakontoriga Wilmingtonis (NC), mis on rajanud 70 keevveereaktorit üle maailma. GE disaini alusel on rajatud ka Rootsi Oskarshamni ja Forsmarki ning Soome Olkiluoto 1 ja 2 reaktorid.

Fermi Energia avaldab Eesti, Soome ja Belgia spetsialistide koostatava teostatavusanalüüsi „Väikse moodulreaktori sobivus Eesti elektrienergia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks“ Tallinnas toimuval konverentsil  28. jaanuaril 2020.

Scroll to Top