Kalev Kallemets Kanada tuumalaboratooriumis (CNL)

Kanada tuumalaboratoorium on avatud koostööks Eesti teadlastega

Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets viibib Põhja-Ameerikas, kus kohtub sealse tuumaenergeetika kogukonnaga, et arendada riikide vahelist tuumatehnoloogia-alast koostööd. Kanada tuumalaboratooriumis (CNL) toimunud kohtumisel kutsus labori äriarenduse direktor Ted Moryto Eesti teadlaskonda ja doktorante üles koostööle valdkonna arendamisel.

Kallemets kohtus Kanada tuumalaboratooriumis (CNL) äriarenduse direktor Ted Moryto ning suure teadlasmeeskonnaga külastades kokku nelja eri laboratooriumi ja kümmet erinevat katseprojekti.

Külastuse käigus selgitas Fermi Energia esindaja Morytole ja teadlastele Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning Põhja-Euroopa energiavarustuse problemaatilisuse kasvu lähimal kümnel aastal, mis on suurepärased turutingimused Kanada uue põlvkonna väikeste moodulreaktorite ehitamiseks Eestisse. Äriarenduse direktor Ted Moryto tegi aga ettepaneku koostöö alustamiseks Eesti teadlastega.

„Kanada tuumalaboratoorium on avatud koostööks Eesti teadlaste ning doktorantidega, et eestlased saaks omandada katsetöö käigus teadmisi uue põlvkonna reaktorite kütuse, moderaatori ja soojusvahetite materjalide omaduste kohta tuumaenergia kvaliteedikontrolli süsteemist lähtuvalt,“ sõnas Kanada tuumalaboratooriumi äriarenduse direktor Ted Moryto.

Kanada tuumalaboratooriumis töötab 3000 teadlast, uurijat ja spetsialisti olles Kanada tuumaenergia väljatöötamise ja arendamise süda juba 1945. aastast. CNLil on kümne aastane kindel uurimiseelarve ning 800 miljoni euro suurune investeerimiseelarve. Viimased neli aastat on CNL töötanud selle nimel, et teostada asukohavalik, keskkonnamõju hindamised ning tehnoloogiavalik uue põlvkonna väikeste moodulreaktorite ehitamiseks Chalk River territooriumile.

Tõenäoliselt rajatakse 2026 aastaks esimesena 5MW võimsusega kõrgtemperatuurne gaasireaktor, mille kommertsliku kasutamise vastu tunnevad suurt huvi Põhja-Kanada väikelinnad ning suured kaevandusettevõtted, mis on põhivõrgust isoleeritud. Plaan on rajada ka 300MW Terrestrial Energy sulasoolreaktor, millisest on huvitatud Fermi Energia Eesti jaoks.

Fermi Energia eesmärk on tuua Eesti energiatootmine 21. sajandisse, arendades kaasaegse väikse tuumajaama, mis tagab Eesti varustuskindluse elektriga iga ilmaga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.

Fermi Energia on asutanud Eesti tuumaenergia ja füüsika doktorikraadiga spetsialistid Mati Jeltsov, Kaspar Kööp, Henri Ormus ja Mait Müntel ning energiamajanduse spetsialistid Sandor Liive ja Kalev Kallemets. Tänaseks on ettevõttesse kaasatud teostatavusanalüüsi teostamiseks 280 000 eurot

Scroll to Top