Fermi Energia alustab koostööd Fortumi ja Tractebel Engiega

Fermi Energia allkirjastas täna koostöölepingud Soome energiaettevõttega Fortum ja Belgia inseneriettevõttega Tractebel, et alustada tihedamat koostööd Fermi Energia väikse moodulreaktori juurutamisprojekti raames. Ettevõtted keskenduvad sobilike litsenseerimismudelite uurimisele ja väikese kergvee-reaktori kasutuselevõtu eeluuringule.

Ettevõtted leppisid kokku, et jagavad vastastikku uuringute tulemusi. „Meile on selle koostöö suurimaks väärtuseks vastastikku õppimise alustamine läbi praktiliste töö praeguste tuumaenergia tootjatega. Tuumaenergia juurutamiseks on tarvis mitmeid sellega seonduvaid elemente süvitsi läbi analüüsida ja edasi arendada, et see energiatootmise viis oleks konkurentsivõimeline teiste alternatiividega. Juba algfaasis koostöös parimaid lahendusi otsides võime olla kindlad, et hilisemates etappides valitseb suurem vastastikune mõistmine,“ selgitas koostöö alguse tähtsust Fermi Energia juhatuse liige ja kaasasutaja Kalev Kallemets.

„Balti riikide desünkroniseerimine Venemaa energiavõrgust 2025. aastaks, mis tähendab ühtlasi sealse elektrienergia importimise katkemist, läheneb kiiresti. Väikesed moodulreaktorid  on võimalus, kuidas tagada Eesti ja Balti riikide varustuskindlus süsinikheitevaba energiaga iga ilmaga,“ lisas Kallemets

Fermi Energiast on kokkulepete tulemusel saamas Euroopa Liidu juhtiv väikemoodulreaktorite juurutusprojekt. „Need lepped loovad koostöömudeli, kuidas toetada Eestit oskusteabe ja võimekusega väikemoodulreaktori juurutamisprojekti läbiviimisel selleks, et tuumaenergial oleks tugev panus Euroopa Liidu süsinikneutraalsuse eesmärgi täitmisel aastaks 2050,“ ütles Tractebeli tuumaenergia valdkonna peadirektor Denis Dumont.

„Fortum on juba mitu aastat tagasi alustanud teadus- ja arendustegevust väikemoodulreaktorite osas. Väikemoodulreaktorid on potentsiaalne tulevikuvõimalus, kuidas dekarboniseerida sooja- ja elektritootmine. Meil on hea meel teha sellel väga huvitaval teemal Fermiga koostööd,“ sõnas Fortumi asepresident tuumavaldkonna alal Petra Lundström.

Fermi Energia on arutamas veel kahe Euroopa tuumaenergia ettevõttega sarnaseid koostöömemorandumeid kasutatud tuumkütuse käitlemise süvaanalüüsi ning SMRi ehituse ajastuse ja kavandamise osas. Kõik uuringud viiakse lõpule 2020. aasta lõpuks ja avalikustatakse 2021. aasta alguses.

  1. jaanuaril 2020 esitlevad Fortum ja Tractebel Tallinnas Fermi Energia aastakonverentsil (https://fermi.ee/konverents/) oma uuringute tulemusi ettekannetega “Väikese moodulreaktori rajamistsükkel ja vajalikud pädevused ” ja “Väikeste moodulreaktorite võrdlev analüüs”.

Fortum on Soome riigi enamusosalusega energiaettevõte, mille tuumaelektri tootmise koguvõimsus on 2819 MW. Tractebel on üks maailma juhtivaid inseneri- ja nõustamisettevõteid, mis pakub integreeritud teenuseid, keskendudes suurema jätkusuutlikkuse ja süsinikuvaba tuleviku võimaluste avamisele.

Fermi Energia on eraomanduses väikese moodulreaktori juurutamisega tegelev ettevõte, mille eesmärk on saavutada SMR esmakordne kasutuselevõtt Euroopa Liidus, et saavutada süsinikuneutraalsus ja elektrivarustuse kindlus Eestis ja Baltikumis.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga