Fermi Energia alustab koostööd Kanada tuumaenergia ettevõttega

ENGLISH BELOW

(Laurentis Energy Partners press release can be found here)

Fermi Energia ja Kanada tuumaenergiaettevõte Laurentis Energy Partners sõlmisid 12. aprillil Ottawas koostööleppe, et töötada välja rajamisprogramm Eesti väikereaktoritele.

Kanada suurima energiaettevõtte Ontario Power Generation (OPG) tütarettevõte Laurentis Energy Partners pakub erinevaid väikereaktorite arendusteenuseid kogu planeermistsükli ulatuses, seal hulgas teostatavusuuringuid, planeerimise, ehituse, kasutuselevõtu, käitamise ja jätkusuutlikkuse vallas.

“Tuginedes meie omaniku inseneeria- ja  tuumavaldkonna kogemusele, on Laurentisel hea meel teha koostööd Fermi Energiaga, et anda Eestile kindlust väikereaktorite lisamisele energiaportfelli,” ütles Laurentise asepresident Jason Van Wart.

Eesti toodab suurema osa oma elektrienergiast põlevkivist või impordib naaberriikidest. Alates 2019. aastast on Fermi Energia uurinud väikese moodulreaktori arendamise ja kasutuselevõtu võimalust Eestis, et tagada stabiilne, puhas ja kindel elektrivarustus iga ilmaga.

“OPG on tuumaenergia ettevõttena maailmas tipptasemel ning nende otsus rajada esimene omatüübiline GE Hitachi BWRX-300 väikereaktor Darlingtonis teevad sellest maailma juhtiva väikereaktori projekti,” sõnas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets. BWRX-300 on Fermi Energia referentstehnoloogia.

“Fermi Energia teeb Laurentis Energy Partners’iga tihedat koostööd töötamaks välja rajamisprogramm, mis on aluseks mitme väikereaktori edukaks litsentseerimiseks ja finantseerimiseks Eestis, et tagada tasukohane energiasõltumatus ning dekarboniseerimine Eestis ja teistes Balti riikides,” rääkis Kallemets. “Tuumaenergia on puhas ja süsinikuvaba ning seetõttu vastab Euroopa Liidu jätkusuutliku rahastuse kriteeriumitele.”

Väikereaktoreid kaalutakse ja arendatakse kõikjal maailmas kui kulutõhusat viisi usaldusväärse, madala süsinikuheitmega ja ilmast sõltumatu tuumaenergia kasutuselevõtuks.

Väikereaktorid on üldjuhul kuni 300 megavatise elektrivõimsusega reaktorid, mille komponente saab toota tehases ning mis vajavad seetõttu vähem aega rajamiseks ning ka vähem ehitusmaterjale kui suured tuumajaamad.

 

Ettevõtetest:

Laurentis Energy Partners

Ontario Power Generationi tütarettevõte Laurentis Energy Partners teeb koostööd rahvusvaheliste klientidega energia- ja tervishoiusektoris, pakkudes ekspertiisi tuumamaterjalide ja -rajatiste inspektsioonis ja inseneritöödes, samuti tuumamaterjalide töötlemises ja väikeste moodulreaktorite arendamises. Ettevõte tegutseb mitmes asukohas nii Kanadas kui Rumeenias, toetades seal Cernavoda tuumajaama tööd.

Fermi Energia

Fermi Energia on Eesti tuumaenergiaettevõte, mis arendab võimalusi uue põlvkonna väikereaktori kasutuselevõtuks Eestis, et tagada süsinikheitmeta ja taskukohane, ilmast sõltumatu elektritootmine.

 

Laurentis to collaborate with Fermi Energia on Small Modular Reactor development in Estonia

Ottawa, Ontario – Today, at the Canadian Nuclear Association Conference, Laurentis Energy Partners announced it will work with Estonian energy company Fermi Energia to support their development of small modular reactors (SMRs) in Estonia.

Laurentis, a subsidiary of Ontario Power Generation (OPG), offers services on SMRs throughout the development lifecycle from feasibility and planning through construction, commissioning, operations, and sustainability solutions.

“Building on our owner’s engineer and nuclear management experience, Laurentis is pleased to work with Fermi Energia to provide an opportunity for Estonia to confidently introduce SMRs into their energy mix,” said Jason Van Wart, Vice President of Laurentis.

Estonia produces most of its energy from oil shale or imported power from neighbouring countries. Since 2019, Fermi Energia has been exploring the possibility of developing and deploying a small modular reactor in Estonia to ensure a stable, clean, and reliable domestic electricity supply.

“OPG’s excellence as a nuclear energy utility and their selection of GE Hitachi’s BWRX-300 to be deployed at Darlington is a world-leading SMR project,” said Kalev Kallemets, CEO of Fermi.

“Through this agreement, Fermi Energia will cooperate closely with Laurentis Energy Partners to develop an efficient and reliable SMR deployment program that will lead to successful licensing and financing of multiple SMR units in Estonia, to ensure affordable energy independence and decarbonisation leadership of our region,” Kallemets said. “Nuclear energy is clean and carbon-free, which is why the European Union has concluded it meets criteria for sustainable financing.”

SMRs are being explored worldwide as a cost-effective way to add nuclear energy to a region’s energy source – as a reliable, non-intermittent and low-carbon source of electricity generation, useful in the fight against climate change.

“Small” generally means 300 megawatts or less, while “modular” means reactor components could be manufactured in a factory and shipped to sites for installation, for economies of scale in construction.

About Laurentis Energy Partners:
Laurentis Energy Partners, a subsidiary of Ontario Power Generation, provides solutions for customers across energy markets and in health care around the world, offering expertise in inspections, refurbishment and engineering, nuclear materials sorting and recycling, the production of medical isotopes, and the advancement of small modular reactors. Laurentis has offices in the Greater Toronto Area, Hamilton and Bruce County in Ontario, Saint John in New Brunswick, and Bucharest and Cernavoda in Romania.

About Fermi Energia:
Fermi Energia is an Estonian energy company that focuses on the development and deployment of Small Modular Reactors (SMR). The company’s goal is to provide an opportunity to reach carbon neutrality with reliability and affordability to Baltic consumers.

Scroll to Top