Fermi Energia jätkab planeerimistöid ja eriplaneeringu taotluse ettevalmistamist

Eile, 12. juunil otsustas Riigikogu, et toetab tuumaenergia Eestis kasutuselevõtmist. Riigikogu otsuse aluseks on Vabariigi Valitsuse Tuumaenerga Töörühma töö, mida pea kõigi ministeeriumite esindajad on teinud alates 2020. aasta novembrist ning selle töörühma eelmise aasta lõpus avaldatud lõppraport, mille kohaselt on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt ja väikereaktoriga tuumajaama rajamine võimalik. Riigikogu otsus võimaldab Vabariigi Valitsusel jätkata seadusraamistiku väljatöötamise ja riikliku regulaatori loomisega. Samuti tuleb otsuse kohaselt energiamajanduse arengukavas aastani 2035 käsitleda tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevaid mõjusid.

Fermi Energia jaoks tähendab eilne Riigikogu otsus samuti, et erinevate ettevalmistavate töödega saab jätkata. “Järgmise sammuna esitab Fermi Energia nelja kuu jooksul riigi eriplaneeringu algatamise taotluse (sh keskkonnamõju hindamiseks) 2-3 asukohas, mille käigus valitakse ametlikult sobivaim asukoht kahe BWRX-300 väikereaktoriga  jaama jaoks,” sõnas Fermi Energia juahtuse esimees Kalev Kallemets. “Riigi eriplaneeringu protsess kestab tõenäoliselt kuni 2028. aastani, mil peaks olema valmis või töös sama reaktoritüübi ehitus Kanadas Darlingtonis ja poole peal Poolas Stawy Monowskies. Nende projektide ja edukate eeltööde baasil ning aktsionäride positiivse otsuse korral saame esitada ka ehitusloa taotluse Eestis kõige varem 2029 aastal, mis võimaldab referentsjaaamade loamenetluse ja ehitusettevalmistuse kogemuste toel ehituse alustamist 2030. või 2031. aastal ning elektritootmiseni jõudmist esimesest reaktorist 2035. aastal,” selgitas Kallemets.

Fermi Energia on Eesti tuumaenergia ekspertide ja ettevõtjate poolt 2019. aastal asutatud tuumaenergeetika ettevõte, mis plaanib Eestisse riigi kliimaeesmärkide täitmise ja varustuskindluse tagamise toetamiseks rajada väikereaktoritega tuumajaama. Fermi Energia on käesoleva aasta veebruaris loodud Euroopa Komisjoni Väikeste Moodulreaktorite Tööstusliidu liige.