Terrestrial Energy

“AK. Nädal” uuris asjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõttu

Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus analüüsis Eesti võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050, mis nägi ette põlevkivienergia asendamise tuule- ja päikeseenergiaga ning hüdropumpjaamade ja tuumaenergiaga. “Aktuaalne kaamera. Nädal” uuris energeetikaasjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõtmisse.

Tuumajaama arendav Fermi Energia on veendunud, et põlevkivienergeetika on juba muutunud Eestis teisejärguliseks. Ettevõtte asutaja Kalev Kallemets ütles, et kuna Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse, ei tasu kõrgete maksude tõttu saastavast põlevkivist elektri tootmine lihtsalt ära.

“See sõltub väga palju CO2 hinnast, aga kui uskuda neid eesmärke, mis on kliimaneutraalsuse osas seatud, siis see hind, mis täna on – 25-27 – tõenäoliselt tõuseb 40-50 juurde. Ja kui on teisi tootmisallkaid, siis need suruvad lihtsalt põlevkivist ja kivisöest elektritootmise turult välja,” lausus ta.

CO2 kvoodi hind on kahe aastaga kallinenud lausa viis korda – viielt eurolt 25 eurole. Varustuskindluse eest vastutava Eleringi statistika näitab, et viimati suutis Eesti elektritootmine meie tarbimist rahuldada jaanuaris.

Loe edasi ERRist

Scroll to Top