Fermi Energia ja Deep Isolation jätkavad koostööd tuumajäätmete süvapuurauk-lõppladestuse uurimiseks Eestis

Fermi Energia ja USA radioaktiivsete materjalide ning tuumajäätmete geoloogilise ladustamisega tegelev ettevõte Deep Isolation sõlmisid täna koostööleppe jätkamaks põhjalikke uuringuid tuumajäätmete süvapuurauk-tehnoloogial põhineva lõppladustuse rajamiseks Eestisse. Hoidla rajamise vajadusel peab selle asukoha ja tehnoloogia heaks kiitma loodav riiklik regulator.

“Vajame Eesti tuumaprogrammiga jätkamiseks kindlust, et kasutatud tuumkütuse lõppladustuseks on meie geoloogiale sobiv ja ohutu viis ning seeõtttu oleme otsustanud jätkata koostööd Deep Isolationiga süvapuurauk-ladustuse võimaliku rajamise uurimiseks Eestis, et olla vastavuses Euroopa Liidu jätkusuutliku rahastuse taksonoomia nõuetega,” selgitas Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.

Võrreldes näiteks Soome ja Rootsiga, kus rajatakse suuremahulisi tuumajäätmete hoidlaid graniitkivimisse, pakub Deep Isolation sobivamat lahendust riikidele, kus kasutatud tuumkütust tekib suhteliselt vähe. “Selle lahenduse korral pakitakse kasutatud tuumkütus spetsiaalsetesse kapslitesse ja paigutatakse umbes 1 km sügavusele maa alla kristallilisse aluskivimisse, et need inimpõlvedeks ohutult ladustada,” lisas Kallemets.

“Kuna Eesti liigub edasi uue põlvkonna väikese moodulreaktoriga tuumajaama rajamisel tulevikuenergeetika dekarboniseerimiseks, vajavad nii poliitikakujundajad kui kõik Eesti elanikud kindlust, et kasutatud tuumkütuse lõppladustuseks on ohutu ja taskukohane viis,” ütles Deep Isolationi Euroopa haru juht Chris Parker. “Seetõttu oleme rõõmsad, et saame koostööd jätkata.”

Deep Isolationi tegevjuht Liz Muller tervitas Eesti otsust leida kasutatud kütse ladestamiseks lahendusi juba tuumaelektrijaama rajamise alguses. “Puuraukude kasutamine teeb selle võimalikuks ja on abiks ka teistel riikidel kliimaneutraalsuse suunas liikumisel.”

Fermi Energia tellitud potentsiaalse väikereaktoriga tuumajaama jäätmete lõppladustuse eeluuringus hinnati erinevate Eesti piirkondade võimalikku sobivust süvapuurauk-hoidlale. Uuringu läbiviija esialgsel hinnangul võiksid mitmed piirkonnad võiksid tulevikus, kui tekib hoidla rajamise vajadus ning kui täpsemad mõõtmised samuti seda kinnitavad, saada selleks potentsiaalselt Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) heakskiidu. Seda, millistel tingimustel ja kuhu Eestis süvapuurauk-tehnoloogial põhinevat lõppladustust rajada, uuris Deep Isolation koostöös inseneribürooga Steiger.

Fermi Energia on Eesti tuumaenergia ekspertide ja ettevõtjate poolt 2019. aastal asutatud tuumaenergeetika ettevõte, mis plaanib Eestisse riigi kliimaeesmärkide täitmise ja varustuskindluse tagamise toetamiseks rajada väikereaktoritega tuumajaama.