Toetus tuumaenergiale Eestis on ajaloo tugevaim

Jaanuaris Kantar Emori poolt läbi viidud küsitluses toetas uue põlvkonna tuumajaama kasutamise kaalumist 69% küsitletuist. See on ka kõrgeim toetusprotsent alates Fermi Energia tellitud uuringute algusest 2019. aastal. Samuti ületab kindlate toetajate osakaal (39%) kõigi seniste küsitluste tulemusi.

Samuti nähakse tuumaenergiat esimest korda eelisarendatuima energialiigina Eestis. Küsimusele „Millist elektri tootmise liigi arendamist Eestis pooldate, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega?“ vastas 59%, et näeks Eestis arendamist väärivate seas tuumaenergiat, 53% tuuleenergiat ning 49% päikeseenergiat. Kasvanud on ka nende vastajate arv, kes näevad potentsiaali elektril põlevkiviõli tootmise kõrvalt. Eelmise, tänavu augustis läbi viidud küsitlusega võrreldes on tõusnud kõigi energialiikide populaarsus peale tuule- ja päikeseenergia.

Tuumaenergia arendamise olulisemate plussidena nähakse elektri varustuskindluse tagamist iga ilmaga (65%) ja soodsamaid elektri hindu (54%), samuti majandusarengut (33%) ja süsinikheitme vähendamist (26%). Olulisemate miinustena tuuakse välja tuumajäätmete hoiustamisega seonduv (66%), avariirisk (51%) ja Eestis puudulikud erialateadmised (51%).

Seekordses küsitluses paluti vastata ka küsimusele „Kas soovite, et Riigikogu hääletaks tuumaenergia kasutuselevõtu ja riigile vastavate võimekuste loomise poolt?“ – 61% vastas jah, 20% ei, 19% ei osanud vastata.

 

Erakondliku eelistuse lõikes on kõigi erakondade toetajad tuumajaama kaalumise poolt või pigem poolt. Keskmisest tugevamad tuumajaama pooldajad leiab Reformierakonna (85%), Eesti 200 (83%), Parempoolsete (79%), EKRE (78%) ja Isamaa (76%) toetajate seast. Tugev on ka Sotsiaaldemokraatide (69%), Keskerakonna (61%), Roheliste (56%) ja muude erakondade (58%) võimalike valijate toetus.

Küsitluses osales 1155 inimest. Fermi Energia tellib tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud hoiakute uuringuid regulaarselt alates 2019. aastast.