IAEA hinnangul saab Eesti tuumaprogrammiga jätkata

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri esindajad (IAEA) lõpetasid Eestis INIR (Integrated Infrastructure Review) ekspertmissiooni, et hinnata Eesti valmisolekut tuumaenergia kasutuselevõtuks ja leidsid, et Eesti saab jätkata teed tuumaenergia kasutusele võtmiseks.

 

Ekspertide rühm jõudis arusaamisele, et Eesti on välja töötanud põhjaliku hinnangu oma tuumaenergia infrastruktuuri vajadustele, et valitsus saaks otsustada, kas käivitada tuumaenergiaprogramm.

“Eesti on hästi organiseeritud oma ettevalmistustes otsuseks käivitada tuumaenergiaprogramm, et toetada riigi õiglast üleminekut süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele,” ütles IAEA tuumainfrastruktuuri arendamise osakonna operatiivjuht ja missiooni meeskonnajuht Eric Mathet.

“Viimastel päevadel toimunud avatud aruteludel täheldasime Eesti kõrgelt motiveeritud ja kompetentsete spetsialistide tugevat pühendumust tuumaenergiaprogrammi jaoks vajaliku infrastruktuuri arendamisele,” märkis ta.

Mathet soovitas Eestil luua sõltumatu riigi kontrollorgan, mis tuumaenergia üle järelevalvet peab. Samuti soovitas ta hakata tegelema tööjõu planeerimise ja regulatsioonide välja töötamisega, et programm ajaliselt toppama ei jääks.

Meeskond ütles, et Eesti peab nüüd valmis saama põhjaliku aruande, mis toetaks otsust potentsiaalse tuumaenergiaprogrammi kohta, sealhulgas selgete tähtaegadega suuremateks tegevusteks. Samuti leidis meeskond, et Eesti peab programmi järgmise etapi toetamiseks oma plaanid ja poliitikad lõpule viima ning täiendavalt kaaluma oma õigusliku ja regulatiivse raamistiku väljatöötamist.

INIR-missiooni tulemuste põhjal töötavad IAEA ja Eesti välja integreeritud tööplaani, et pakkuda koordineeritud tuge, mis on kooskõlas riigi tuumaenergiaprogrammi edasise arenguga.

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergeetika töörühma juht Antti Tooming ütles, et tervitab töörühma järeldusi, mis integreeritakse töörühma tervikaruandesse. “Missioon andis meile kindlustunde, et oleme oma tuumaenergeetikaga seotud kaalutlustes õigel teel ja andis väärtuslikku teavet järgmise faasi järeltegevusteks, kui Eesti otsustab tuumaenergia kasutusele võtta.”

Toomingu sõnul olid arutelud rasked, aga tulemus rõõmustav.

Kõige kauem ja põhjalikumalt on Eestisse tuumajaama plaaninud ettevõte Fermi Energia. Praegu kaaluvad nad tuumajaama võimalike asukohtadena Letipea küla Viru-Nigula vallas ning Aidu-Liiva küla piirkonda Lüganuse vallas.

“Me oleme teinud ligi 60 uuringut eelarvega viis miljonit eurot nelja aasta jooksul mitme eri partneriga, et saada tõsikindlat informatsiooni Eesti geoloogia, nende tehnoloogiavalikute, inimressursivõimekuste arendamise kohta, ja enda organisatsiooni arendanud. See kõik lisab seda tõendusmaterjali selle kohta, et järgmiseid samme on võimalik ja põhjendatud teha,” sõnas Fermi Energia juht Kalev Kallemets.

Juhul, kui Riigikogu otsustab 2024. aastal tuumaenergia kasutuselevõttu toetada, korraldab IAEA seekordse hindamise käigus esitatud ettepanekute ja soovituste rakendamise ülevaatamiseks järelmissiooni tuumaenergia kasutuselevõtu järgmises etapis.

Möödunud esmaspäeval saabunud eksperdid hindasid Eesti ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtu küsimuses põhimõttelise otsuse langetamiseks.

https://www.err.ee/1609149151/iaea-hinnangul-saab-eesti-tuumaprogrammiga-jatkata