President külastas Aatomiku tuba

Neljapäeval, 19. oktoobril külastas president Alar Karis Kunda Tsemendimuuseumis asuvat tuumaenergia infotuba. Kohtumisel tutvustas juhatuse esimees Kalev Kallemets väikese moodulreaktoriga tuumajaama rajamise plaane ja käimas olevaid tegevusi. Muuhulgas räägiti jäätmelahendusest, väikeste moodulreaktorite ohutusest ning tuumaenergia olulisusest Eesti energiajulgeoleku kindlustamisel. Presidenti huvitas ka see, millal võiks esimene reaktor Eestis valmis saada ning mida plaanitakse teha tekkivate jäätmetega.

Riigipea tõdes, et kuigi tema seisukoht tuumaenergia kasutuselevõtu osas on veel kujundamisel, peab riigi otsus olema teadlik, põhjalikult kaalutletud ja erinevaid osapooli arvestav. “Euroopas on mitu riiki, kes oma seisukohtades on tuumaenergiale kindlalt vastu, kuid samas ei häbene tuumaelektrit osta naaberriikide käest. Peame vaatama, et me ise samasuguseks silmakirjalikuks ei osutuks,” sõnas president Karis.

Riigipea sai Aatomiku toast meeneks kaasa raamatu “Tuuma energia” ning tuumkütusega võtmehoidja.

Eesti esimeses tuumaenergiat tutvustavas Aatomiku teabetoas saab teha esmast tutvust tuumaenergia olemuse ja tööpõhimõtetega ning näha reaktori läbilõiget ja teisi põnevaid eksponaate. Selle aasta märtsikuus avatud tebetuba on tänaseks külastanud juba üle 400 energeetikahuvilise, kellest kõige aktiivsemad on kooligrupid.