Kliima seisund

Kliimamuutused

Töötusrevolutsioonist alates 1790-ndatel on süsinikdioksiidi heitme tõttu Maa kliima soojenenud 1 kraadi võrra ja viimased 18 aastat on olnud mõõdetud aja jooksul olnud kõige soojemad. Sellega kaasneb 21. sajandil maismaaliikide väljasuremine,  toidu-ja veenappus põuastes piirkondades, kliimapagulus.

194 riiki leppisid 2015. aasta detsembris Pariisi kliimakokkuleppe raames leppisid kokku ülemaailmses siduvas tegevusplaanis ohtlike kliimamuutuste ennetamiseks, hoides maakera keskmise temperatuuri tõusu tunduvalt alla 2 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni-eelse tasemega.

Euroopa Liidus oleme seadnud veelgi ambitsioonikama sihi liikuda vähese süsinikuheitega majanduse suunas, vähendades aastaks 2050 liidu kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 80 protsenti võrreldes 1990. aasta heitetasemega.

Scroll to Top