Lüganuse vald ja Fermi Energia sõlmisid koostööleppe

Fermi Energia ja Lüganuse vald sõlmisid koostöölepingu, mille järgi Fermi Energia ehitaks valda vähemalt viiskümmend elamut. Seda juhul, kui tulevase tuumajaama asukohaks valitakse riikliku eriplaneeringu tulemusel Lüganuse vald. Lisaks soovime koos vallaga leida 2024. aasta teises pooles kogukonnale olulisi inveseerimis- või arendusprojekte ja toetada neid 30 000 euro mahus.

“Näeme Fermi Energias endal rolli olla juba enne tuumajaama asukoha planeeringute algust heaks partneriks ja panustada valla elukeskkonna atraktiivsemaks loomisele. Täna me ei tea, millisesse asukohta ja millisesse valda lõpuks tuumajaama asukoht valitakse, kuid eelnevad uuringud on jätnud meie jaoks esmasesse valikusse asukohad nii Viru-Nigula kui Lüganuse vallas,” põhjendas Fermi Energia juhatuse liige Diana Revjako koostöösoovi.

“Kui soovime leida tulevasele tuumajaamale tõesti objektiivselt parima asukoha, on selle eelduseks võrdselt hea koostöö mõlema vallaga, kus eeluuringuid teeme ja kus asuvaid potentsiaalsemaid asukohti loodetavasti juba käesoleva aasta teises pooles riigi eriplaneeringu taotlusse pakkuda soovime. Et hea koostöö soov ei oleks vaid lubadus, oleme mõlemas vallas panustanud erinevatesse projektidesse – kuna Viru-Nigula vald kerkis potentsiaalsete asukohtadega esile varem, siis seal oleme jõudnud rohkem teha. Nüüd aga on ka Lüganuse vald andnud selgesõnalise valmisoleku planeerimisprotsessis kaasas olla ning on igati põhjendatud, et saaksime panustada ka selle valla paremasse käekäiku,” selgitas Diana Revjako, miks lepe just nüüd sõlmiti.

Selline koostöö jätkub ka järgmistel aastatel, kuni tuumajaama tulemise ja asukoha osas selgusele jõutakse.

Kui riik otsustab eriplaneeringu algatada ning selle käigus osutub parimaks asukohaks Lüganuse vald, sõlmivad Fermi Energia ja omavalitsus uue koostööleppe, mille alusel arendaja suurendab oma panust kohaliku kogukonna elukeskkonna arendamisse.