Fermi Energia sai Euroopa väikeste reaktorite tööstusliidu liikmeks

2024. aasta veebruaris Euroopa Komisjoni juurde loodud väikeste moodulreaktorite tööstusliidu (European Industrial Alliance on SMRs) eesmärk on hõlbustada ja kiirendada SMRide väljatöötamist, tutvustamist ja kasutuselevõttu Euroopas 2030. aastate alguseks.

Tööstusliidu tegevus toimub valdkondlikes töörühmades eesmärgiga parandada väikeste modulaarreaktorite arendamise, demonstreerimise ja rakendamise soodustavaid tingimusi, sealhulgas tuumaenergeetika tarneahelate taastamist.

äikesed moodulreaktorid sisaldavad uuenduslikke turvaelemente, mis sillutavad teed tuumatehnoloogiate integreerimiseks uutesse tööstuslikesse rakendustesse ja muudavad need potentsiaalsetele investoritele atraktiivsemaks. Neil on oluline roll integreeritud energiasüsteemides, pakkudes suhteliselt väikese jalajäljega vähese CO2 heitega elektrit ja soojust. Väikesed moodulreaktorid võivad aidata vähendada CO2 heidet sektorites, kus heidet on raske vähendada, nagu transport, keemia- ja terasetööstus ning kaugküte.