Missioon

Eesti varustuskindlus
elektriga iga ilmaga

Toome Eesti energiatootmise 21. sajandisse, arendades kaasaegse väikse tuumajaama, mis tagab Eesti varustuskindluse elektriga iga ilmaga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.

Visioon

Energiasõltumatus
aastaks 2035

Aastaks 2035 on Eesti taastanud enda energiasõltumatuse ning elektritootmine on tänu uue põlvkonna tuumaenergia baaskoormusele puhas, ohutu, soodne ja süsinikneutraalne.

Asutajad

Marti Jeltsov
Ph.D

Kalev Kallemets
Ph.D

Kaspar Kööp
Ph.D

Sandor Liive
M.A

Mait Müntel
Ph.D

Merja Pukali
Ph.D

Henri Ormus
M.Sc.

Nõukogu

Sandor Liive

Esimees

Mait Müntel

Liisa Oviir

Scroll to Top