Ajakavasse võib tulla muutusi ja täpsustusi.

I päev – Tuumaenergia alused

11:00 – kogunemine ja majutumine
11:15 – tervitus ja tutvumine, grupipilt
12:00 – lõunasöök
13:00 – loeng 1
14:00 – paus
14:15 – loeng 2
15:15 – grupitöö 1 ülesanne
16:00 – paus
16: 15 – grupitöö esitamine
17:00 – grupitöö kokkuvõte ja tagasiside
18:00 – õhtusöök
19:00 – vaba aeg

II päev – Praktiline tuumaenergeetika – kuidas see käib?

8:00 – hommikusöök
9:00 – loeng 3 
9:45 – loeng 4
10:30 – paus 
10:45 – Räägime noortega tuumaenergieetika õppimisest välismaal ja karjääri võimalustest
12:30 – lõunasöök
13:30 – loeng 5
14:30 -grupitöö 2 ülesanne
14:45 – paus
15:00 – transport Kundasse
15:30 – Aatomiku toa külastus
17:00 – ujumine Kunda rannas
18:00- transport ööbimis kohta
18:30 – õhtusöök
19:30- vaba aeg

III päev – Tuumaenergia tulevik

8:00 – hommikusöök
9:00 – loeng 6
9:45 – grupitöö 2 esitlus
10:45 – paus
11:00 – loeng 7
11:30 – kokkuvõte ja tänusõnad
12:00 – lõunasöök
12:45 -kojusõit