Toetus uue põlvkonna väikesele tuumajaamale püsib kõrge

Uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektrienergia varustuskindluse tagamiseks pooldab või pigem pooldab 57% elanikkonnast, selgub Kantar Emori värskest uuringust.

Eestisse uue põlvkonna väikese moodulreaktoriga tuumajaama kavandava Fermi Energia regulaarselt tellitav uuring toob välja nii Eesti elanike toetuse tuumaenergia kaalumiseks kui ka võrdluse teiste energialiikidega. Nii selgub tulemustest, et tuumaenergia kasutamise kaalumist toetab kindlalt 27% ja pigem toetab 30%. Vastu on 14% ja pigem vastu samuti 14%.

Võrreldes eelmise, 2021. aasta jaanuaris korraldatud küsitluse tulemustega on toetus tuumaenergia kaalumisele kasvanud 54%-lt 57%-le, seejuures on oluliselt kasvanud kindlalt “jah“ vastanute osakaal – 22%-lt 27%-le.

Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemetsa sõnul on tuumaenergia kasutamise toetus kõikjal maailmas tasapisi kasvamas, kuna kliimamuutuste üha tuntavam mõju ja kõrged energiahinnad suunavad inimeste tähelepanu kõigile süsinikheitmeta energiatootmise liikidele, seal hulgas tuumaenergiale. „Meil on hea meel, et Eesti inimeste toetus väikese moodulreaktori projektile ja tuumaenergia kasutamise kaalumisele on püsinud aastast aastasse kõrgel tasemel. See näitab meile, et inimesed võtavad energeetikaküsimusi tõsiselt ja mõistavad, et energia varustuskindlus peab olema Eestis tagatud iga ilmaga,“ sõnas Kallemets.

Uuringus küsiti ka, milliste energialiikide arendamist Eestis vastajad pooldavad, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega. Kõige kõrgem on toetus tuuleenergiale (57%), järgnevad päikeseenergia (55%) ja uue põlvkonna väike tuumajaam (43%). Põlevkivielektri tootmise arendamist õlitootmise kõrvalt toetab 13% ning maagaasi kasutamist 11%. Hakkepuidust elektri tootmise arendamist toetab vaid 6% küsitletuist.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga