Energiaettevõte tahab Eestisse rajada uue põlvkonna tuumareaktorit

Kalev Kallemetsa ja Sandor Liive osalusega Fermi Energia, mis soovib toota Balti regioonis süsinikuneutraalset energiat, valis uue põlvkonna tuumareaktoreid arendava Briti-Kanada Moltex Energy oma partneriks.

Ettevõtted sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis näeb ette koostööd Moltexi neljanda põlvkonna tuumareaktori tasuvusuuringu tegemiseks ja litsentseerimiseks, teatasid ettevõtted.

Fermi Energia tegevjuhi Kalev Kallemetsa sõnul soovib firma neljanda põlvkonna tuumareaktori rajada Eestisse 2030. aastaks. Ta lisas, et Eestile on oluline omada odavat ja puhast energiat ning Moltexi tehnoloogial on Eesti jaoks tohutu potentsiaal.

Kallemets ütles BNS-ile, et firma ei uuri vaid Moltexi tehnoloogiat, vaid kolme eri arendaja tehnoloogiat. «Teeme põhimõttelist teostatavusanalüüsi, kas Eestile väikemoodulreaktor on sobilik lahendus,» rääkis ta.

Moltexi arendusjuhi Simon Newtoni sõnul on Eesti ettevõtliku ja tulevikkuvaatava majandusena perfektne koht, mis saaks ettevõtte tehnoloogiast suurt kasu.

Eesti toodab suurema osa energiast põlevkivist, kuid 2030. aastaks on Moltexi hinnangul sellest suuresti loobutud. Tuuleenergial on Balti riikides potentsiaali, kuid firma teatel vajab regioon alternatiivi. Kuna Läti, Leedu ja Soome on energia netoimportijad, parandaks puhas ja ohutu elektritootmine kogu regiooni energiajulgeolekut.

Veebruaris asutatud Fermi Energia suuromanikeks on 40-protsendilise osalusega Eesti Geoloogiateenistuse endine asedirektor Kalev Kallemets, 26 protsendiga Eesti Energia endine juht Sandor Liive ning 20 protsenti kuulub Henri Ormusele, kes on lõpetanud Rootsi kuningliku tehnoloogiainstituudi tuumaenergeetika programmi. Omanikeringi kuuluvad ka Mati Jeltsov, Kaspar Kööp ja Mait Müntel.

Esmakordselt avaldatud 26.03.2019 Postimehe majandusportaalis

Scroll to Top