KSU juhatuse esimees Peter Lindvall ja Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus

Fermi Energia ja Rootsi tuumajaamade töötajate koolitaja asuvad looma ühist koolitusprogrammi

Esmaspäeval ,15. jaanuaril allkirjastasid Fermi Energia AS ja Rootsi kõigi tuumajaamade operaatorite ja hoolduspersonali koolitaja Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) ühiste kavatsuste protokolli Eesti väikereaktori programmiga seotud koolituste läbi viimiseks.

„Fermi Energia on teinud koostööd KSU-ga juba kolm aastat. Nad on pakkunud väärtuslikke seminare ja tuumaenergeetika-alaseid koolitusi ning tutvustanud tuumaenergiat praktiliste visiitide raames Rootsi tuumajaamadesse. KSU on GE Hitachi koostööpartner BWRX-300 reaktori treeningprogrammi väljatöötamisel, seega näeme KSU-d kui pikaajalist partnerit Eesti tuumajaama koolitusprogrammi loomisel, arendamisel ja operaatorite ning muu personali koolitamisel,“ sõnas Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus.

KSU kavatseb toetada Fermi Energiat nii kursuste läbiviimisel kui ka simulaatoritehnoloogiate ja muude koolitusvahendite kasutamisel Eestisse tuumajaama rajamise ettevalmistuste käigus. KSU saab olema Fermi Energiale pikaajaliseks koolituspartneriks, tagamaks tuumaelektrijaama tulevaste töötajate professionaalse koolitamise abil hilisemat tuumajaama ohutut käitamist ja hooldust.

Ühiste kavatsuste protokollis on sätestatud vastastikused huvid pädevuse arendamisel tuumaenergia sektoris, keskendudes koolitus- ja kvalifikatsioonikavade, programmide, personali kvalifikatsioonisüsteemide, oskuste testimise ja koolitusprogrammide elluviimise arendamisele.

Fermi Energia on 2019. aastal asutatud Eesti tuumaenergia ekspertide ja ettevõtjate poolt rajatud tuumaenergeetika ettevõte, mis plaanib Eestisse riigi kliimaeesmärkide täitmise ja varustuskindluse tagamise toetamiseks rajada väikereaktoritega tuumajaama.

KSU on Rootsi riikliku energiakontserni Vattenfall gruppi kuuluv kõigi Rootsi tuumajaamade operaatorite ja hoolduspersonali koolitaja.