Uuring: uue põlvkonna väikemoodulreaktoriga tuumaelektrijaama ehitamine võiks Eesti majandust oluliselt elavdada

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses (RAKE) tehtud väikse moodulreaktori majandusliku mõju eeltasuvusuuring leidis, et uue põlvkonna moodulreaktori ehitamisel ja selle abil elektri tootmisel võib olla positiivne majanduslik mõju nii riigile kui võimaliku elektrijaama ümbrusele. Ühe …

Uuring: uue põlvkonna väikemoodulreaktoriga tuumaelektrijaama ehitamine võiks Eesti majandust oluliselt elavdada Loe edasi »

Fermi Energia alustab koostööd Fortumi ja Tractebel Engiega

Fermi Energia allkirjastas täna koostöölepingud Soome energiaettevõttega Fortum ja Belgia inseneriettevõttega Tractebel, et alustada tihedamat koostööd Fermi Energia väikse moodulreaktori juurutamisprojekti raames. Ettevõtted keskenduvad sobilike litsenseerimismudelite uurimisele ja väikese kergvee-reaktori kasutuselevõtu eeluuringule. Ettevõtted leppisid kokku, …

Fermi Energia alustab koostööd Fortumi ja Tractebel Engiega Loe edasi »

Ortofoto

Virumaa Teataja: Kunda on uue põlvkonna tuumareaktori üheks võimalikuks asukohaks

See, et Eesti esimene tuumajaam võiks asuda Kundas Lontovas, polegi võibolla ilmvõimatu. Idee eestvedajad, energeetikasektoriga tihedalt seotud mehed, on seda meelt, et tsemendilinnal on palju eeliseid, miks tuumajaam just sinna sobiks. Fermi Energia OÜ eestvedajaid, omaaegset …

Virumaa Teataja: Kunda on uue põlvkonna tuumareaktori üheks võimalikuks asukohaks Loe edasi »

Terrestrial Energy

“AK. Nädal” uuris asjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõttu

Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus analüüsis Eesti võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050, mis nägi ette põlevkivienergia asendamise tuule- ja päikeseenergiaga ning hüdropumpjaamade ja tuumaenergiaga. “Aktuaalne kaamera. Nädal” uuris energeetikaasjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõtmisse. Tuumajaama arendav Fermi Energia …

“AK. Nädal” uuris asjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõttu Loe edasi »

Dan Milstein (vasakul) külastab Fermi Energiat

USA tippametnik külastas Fermi Energiat, et vahetada mõtteid tuumaenergia tuleviku osas

Fermi Energia nõukogu esimees Sandor Liive kohtus Tallinnas Ameerika Ühendriikide Energiaministeeriumi Euroopa osakonna direktori Dan Milsteiniga. Kohtumisel arutati väikeste moodulreaktorite tulevikuväljavaateid ja Ameerika Ühendriikide tehnoloogiat selles vallas. “Kinnitasin liitlastele, et oleme väga selgelt otsustanud tuumajaama …

USA tippametnik külastas Fermi Energiat, et vahetada mõtteid tuumaenergia tuleviku osas Loe edasi »

Scroll to Top