Vähendatud avariiplaneerimisala NuScale näitel

KBFI asub uurima Eesti tuumajaama ohutusala

Täna, 11. mail sõlmitud koostööleppe alusel hakkab Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut (KBFI) uurima, kui suurt avariiplaneerimisala vajaks Fermi Energia poolt välja valitud väikereaktori tehnoloogiatel põhinev tuumajaam.

Vattenfall võtab osa Eestisse väikese tuumareaktori ehitamise teostatavusuuringust

Euroopa suuruselt viies elektritootja ja suurim soojusenergiatootja Vattenfall AB teatas koostööleppe sõlmimisest Fermi Eneriga OÜga uurimaks väikese moodulreaktori rajamist Eestisse. “See [uuring] aitab meil näha, kui kaugele on väikeste moodulreaktorite arendamisel jõutud. Eesti elektritootmine põhineb …

Vattenfall võtab osa Eestisse väikese tuumareaktori ehitamise teostatavusuuringust Loe edasi »

Uuring: uue põlvkonna väikemoodulreaktoriga tuumaelektrijaama ehitamine võiks Eesti majandust oluliselt elavdada

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses (RAKE) tehtud väikse moodulreaktori majandusliku mõju eeltasuvusuuring leidis, et uue põlvkonna moodulreaktori ehitamisel ja selle abil elektri tootmisel võib olla positiivne majanduslik mõju nii riigile kui võimaliku elektrijaama ümbrusele. Ühe …

Uuring: uue põlvkonna väikemoodulreaktoriga tuumaelektrijaama ehitamine võiks Eesti majandust oluliselt elavdada Loe edasi »

Fermi Energia alustab koostööd Fortumi ja Tractebel Engiega

Fermi Energia allkirjastas täna koostöölepingud Soome energiaettevõttega Fortum ja Belgia inseneriettevõttega Tractebel, et alustada tihedamat koostööd Fermi Energia väikse moodulreaktori juurutamisprojekti raames. Ettevõtted keskenduvad sobilike litsenseerimismudelite uurimisele ja väikese kergvee-reaktori kasutuselevõtu eeluuringule. Ettevõtted leppisid kokku, …

Fermi Energia alustab koostööd Fortumi ja Tractebel Engiega Loe edasi »

Ortofoto

Virumaa Teataja: Kunda on uue põlvkonna tuumareaktori üheks võimalikuks asukohaks

See, et Eesti esimene tuumajaam võiks asuda Kundas Lontovas, polegi võibolla ilmvõimatu. Idee eestvedajad, energeetikasektoriga tihedalt seotud mehed, on seda meelt, et tsemendilinnal on palju eeliseid, miks tuumajaam just sinna sobiks. Fermi Energia OÜ eestvedajaid, omaaegset …

Virumaa Teataja: Kunda on uue põlvkonna tuumareaktori üheks võimalikuks asukohaks Loe edasi »

Scroll to Top