Fermi Energia jätkab planeerimistöid ja eriplaneeringu taotluse ettevalmistamist

Eile, 12. juunil otsustas Riigikogu, et toetab tuumaenergia Eestis kasutuselevõtmist. Riigikogu otsuse aluseks on Vabariigi Valitsuse Tuumaenerga Töörühma töö, mida pea kõigi ministeeriumite esindajad on teinud alates 2020. aasta novembrist ning selle töörühma eelmise aasta lõpus avaldatud lõppraport, mille kohaselt on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt ja väikereaktoriga tuumajaama rajamine võimalik. Riigikogu otsus võimaldab Vabariigi Valitsusel jätkata seadusraamistiku väljatöötamise ja riikliku regulaatori loomisega. Samuti tuleb otsuse kohaselt energiamajanduse arengukavas aastani 2035 käsitleda tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevaid mõjusid.