Uuring: uue põlvkonna väikemoodulreaktoriga tuumaelektrijaama ehitamine võiks Eesti majandust oluliselt elavdada

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses (RAKE) tehtud väikse moodulreaktori majandusliku mõju eeltasuvusuuring leidis, et uue põlvkonna moodulreaktori ehitamisel ja selle abil elektri tootmisel võib olla positiivne majanduslik mõju nii riigile kui võimaliku elektrijaama ümbrusele. Ühe …

Uuring: uue põlvkonna väikemoodulreaktoriga tuumaelektrijaama ehitamine võiks Eesti majandust oluliselt elavdada Loe edasi »

Ortofoto

Virumaa Teataja: Kunda on uue põlvkonna tuumareaktori üheks võimalikuks asukohaks

See, et Eesti esimene tuumajaam võiks asuda Kundas Lontovas, polegi võibolla ilmvõimatu. Idee eestvedajad, energeetikasektoriga tihedalt seotud mehed, on seda meelt, et tsemendilinnal on palju eeliseid, miks tuumajaam just sinna sobiks. Fermi Energia OÜ eestvedajaid, omaaegset …

Virumaa Teataja: Kunda on uue põlvkonna tuumareaktori üheks võimalikuks asukohaks Loe edasi »

Terrestrial Energy

“AK. Nädal” uuris asjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõttu

Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus analüüsis Eesti võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050, mis nägi ette põlevkivienergia asendamise tuule- ja päikeseenergiaga ning hüdropumpjaamade ja tuumaenergiaga. “Aktuaalne kaamera. Nädal” uuris energeetikaasjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõtmisse. Tuumajaama arendav Fermi Energia …

“AK. Nädal” uuris asjatundjate suhtumist tuumaenergia kasutuselevõttu Loe edasi »

Kalev Kallemets Kanada tuumalaboratooriumis (CNL)

Kanada tuumalaboratoorium on avatud koostööks Eesti teadlastega

Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets viibib Põhja-Ameerikas, kus kohtub sealse tuumaenergeetika kogukonnaga, et arendada riikide vahelist tuumatehnoloogia-alast koostööd. Kanada tuumalaboratooriumis (CNL) toimunud kohtumisel kutsus labori äriarenduse direktor Ted Moryto Eesti teadlaskonda ja doktorante üles …

Kanada tuumalaboratoorium on avatud koostööks Eesti teadlastega Loe edasi »

Kanada tuumaenergia tööstus huvitub uue põlvkonna moodulreaktorite rajamisest Euroopasse

Eesti tuumaenergia projekti vedava Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets kohtus Kanada Tuumaenergia Tööstuse Liidu presidendi Ron C. Oberthiga. Üheskoos arutati võimalusi Eesti ja Kanada tuumaenergia alaseks koostööks ja vahetati kogemusi. Kanada on üks maailma …

Kanada tuumaenergia tööstus huvitub uue põlvkonna moodulreaktorite rajamisest Euroopasse Loe edasi »

etEesti
Scroll to Top